The Truth about Jerusalem - De Waarheid over Jeruzalem (Trump)

English
Danny Ayalon, Founder of the "Truth About Israel", Former Deputy Minister of Foreign Affairs and Israeli Ambassador to the United States explains the facts about Jerusalem and the Jewish People. Ayalon explains why President Trump's promise to move the US Embassy to Jerusalem, Israel's Capital, is firmly based on the ongoing historical, religious, cultural and physical connection of the Jews to their holy capital. Ayalon explains that in the last 2000 years empires came and left, conquered colonized and occupied Jerusalem - but they have never turned it into their capital. And while Jerusalem is holy also to Muslims, it's importance is secondary, and even when praying on Temple Mount they turn their backs to the Dome of the Rock and face Mecca.

Nederlands
Danny Ayalon, oprichter van "Waarheid Over Israël", is de voormalige plaatsvervangend Minister van Buitenlandse zaken en de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten. Hij legt de feiten over Jeruzalem en het Joodse Volk uit. In deze clip legt Ayalon uit waarom President Trump de belofte doet om de Amerikaanse ambassade te verhuizen naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. Dit besluit is gegrondvest op de voortdurende historische, religieuze, culturele en fysieke verbinding van de Joden met hun heilige hoofdstad. Danny Ayalon verklaart dat in de afgelopen 2.000 jaar imperiums kwamen en gingen. Zij koloniseerden en bezetten Jeruzalem, maar ze hebben deze nog nooit tot hun hoofdstad gemaakt. En ondanks dat Jeruzalem ook voor Moslims heilig is, is dat voor hun van minder belang, wanneer zij op de Tempelberg bidden met hun rug naar de “Dome of the Rock” (koepel van de rots) toegekeerd en met het gezicht naar Mekka.


673 views


Comments