2020-04-10: De Wachter door Jaap Dieleman

NEDERLANDS - NO ENGLISH

De verantwoordelijkheid van een wachter is om te waarschuwen voor dreigend gevaar, zodat men op tijd een veilig heenkomen zoekt in de schuilplaats van de Allerhoogste (Psalm 91). Deze video helpt om te begrijpen wat voor gevaar er dreigt en waar u kunt schuilen.

**********************************

In 1977 kwam ik tot geloof. Aanvankelijk was ik kunstschilder van beroep. Omdat ik steeds vaker uit ging spreken en ook zendingsreizen begon te maken, ben ik in 1985 voltijds gaan werken voor de Heilbode. Intussen heb ik 20 boeken geschreven en ben ik de wereld over gereisd om het evangelie te prediken, leiders toe te rusten. Ook dragen we zorgen voor de allerarmsten in India.

Wie is Jaap Dieleman

In 1978 ben in getrouwd met Antje. We hebben vijf kinderen: twee meisjes, Grace en Joyce, en drie jongens, Jozua, Daniel en Joel. Inmiddels zijn drie kinderen getrouwd en zijn we de trotse opa en oma van zes kleinkinderen, drie jongens en drie meisjes. We hebben tot 1996 in Leerdam gewoond. Daarna hebben we bijna 15 jaar in Vlissingen gewoond. En in 2010 zijn we naar Zeewolde verhuisd. Hieronder vindt u een korte samenvatting van mijn bekeringsverhaal.

185 views