Meet & Greet: Rabbi Moshe Peleg - Mea Shearim

English and/en Nederlands

English
In this episode Jack van der Tang talks to the ultra orthodox rabbi Moshe Peleg from the Mea Shearim district of Jerusalem.
The group of ultra-orthodox Jews are under fire in Israel because of their refusal to perform military service and because many of them do not work but study in the Yeshiva. This group costs the Jewish state a great deal of money, and that makes many secular Jews very angry.
There is talk of this, but also of marrying the children. We all ask where, as Christians, we do not really know how to place this.
A frank conversation in which your opinion about this special group of Jews may be adjusted.

Translated with DeepL.com/Translator from dutch to English

Nederlands
In deze aflevering gaat Jack van der Tang in gesprek met de ultra orthodoxe rabbijn Moshe Peleg uit de wijk Mea Shearim in Jeruzalem.
De groep ultra orthodoxe Joden liggen onder vuur in Israel wegens hun weigering om de dienstplicht te vervullen en omdat er zovelen niet werken maar in de Yeshiva studeren. Deze groep kost de Joodse staat veel geld, en daar maken vele seculiere Joden zich erg boos om.
Hierover wordt gesproken, maar ook over het uithuwelijken van de kinderen. Allemaal vragen waar we als christenen eigenlijk niet goed weten hoe we dit moeten plaatsen.
Een openhartig gesprek waarin wellicht uw mening wordt bijgesteld over deze bijzondere groep Joden.