Meet & Greet: Avi Lipkin - BibleBloc Political party

It is time that there will be a Jewish/Christian political party, founded on the Bible: BibleBloc. AVI Lipkin has been busy to realise this, because he finds that there are a great many Christians in Israel living and have the right to participate in the Knesset as a Christian Party.

Het wordt tijd dat er een Joods/Christelijke Politieke partij komt die gegrondvest is op de Bijbel: BibleBloc. Avi Lipkin is al jaren druk bezig dit te realiseren, want hij vindt dat er heel veel christenen in Israel wonen en het recht hebben om zitting te nemen in de Knesset als christelijke partij.