De Here Jezus vervult Bijbelse profetieën - The Lord Jesus fulfils Biblical prophecies

Nederlands en/and English

NEDERLANDS
De Here Jezus vervulde in zijn leven veel profetieën die in het oude testament staan geschreven over de Messias die het volk Israël zou redden. Ian Worby van Christians for Israel Australia legt in bovenstaande korte video uit wat hem overtuigde.
Bron CvI


ENGLISH
The Lord Jesus fulfilled in his life many prophecies written in the Old Testament about the Messiah that would save the people of Israel. In the short video above, Ian Worby of Christians for Israel Australia explains what convinced him.
Credits: CvI