2019-12-22 - Six13 - Chanukah ( Shake It Off )

NEDERLANDS - ENGLISH

Chanoeka is het Joodse lichtfeest of toewijdingsfeest ter nagedachtenis aan het Chanoeka wonder in de Tempel van Jeruzalem. Het openbare feest staat ook wel bekend als 'het lichtjesfeest', duurt 8 dagen en staat symbool voor de vrijheid van denken, geloven en beleven.

De eerste dag van dit feest, erev chanoeka, begint na de zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand Kislev.

______________________________

Hanukkah is the Jewish festival of lights or dedication festival in memory of the Hanukkah miracle in the Temple of Jerusalem. The public festival is also known as 'the festival of lights', lasts 8 days and is a symbol of freedom of thought, belief and experience.

The first day of this festival, erev hanukkah, starts after the sunset of the 24th day of the Jewish month of Kislev.

117 views