March of Life 2014

Surviving relative of SS men and nazi executioners organized a 7-day trip along the concentration camps in Germany and Poland. The burden of what their grandparents have done was too big. They had to do something.. ...

Nabestaanden van SS-ers en nazi beulen organiseerde een 7-daagse reis langs de concentratiekampen in Duitsland en Polen. De last van wat hun grootouders hebben gedaan was te groot. Ze moesten iets doen.....

12 views