Goddelijke Boosheid? Klaagmuur Steen valt op gebedsplatform - Divine Rage? Kotel Stone Falls on Prayer Platform

Nederlands en English   .

NEDERLANDS
Op zondagmorgen 22 juli kwam een steen vrij en viel van de westelijke muur,  op de trap naar het Israëlisch platform waar gemengde gebedsgroepen van de hervormings- en conservatieve bewegingen gebruik van maakten. (Yaki Admaker en Yair Cherki tweeten).
Zij merkten allebei op dat "wonderbaarlijk" genoeg  geen aanbidders waren en niemand gewond raakte, maar dat het ook kan gebeuren in het noordelijke deel van de muur - dat wil zeggen, op het grote plein van de klaagmuur die altijd druk wordt".
Cherki volgde zijn verslag met de opmerking: "We wachten op de interpretaties van hen die de verklaringen van de hemel kennen over het waarom wat er hier gebeurde.

ENGLISH
A stone was released on Sunday morning and fell from the Western Wall, crashing on the stair leading up to the Israel Section platform used by the mixed prayer groups of the Reform and Conservative movements, Yaki Admaker and Yair Cherki tweeted.
They both noted that “Miraculously there were no worshipers and no one was hurt, but it could also happen in the northern part of the wall – that is, in the large plaza of the wall which is always more crowded.”
Cherki followed his report with the comment: “Waiting for the interpretations of those who know the accounts of heaven as to why it happened here and now.”

172 views