Zoon van de oprichter van Hamas, Mosab Hassan Yousef - Hamas Founder's son, Mosab Hassan Yousef

Nederlands en/and English

NEDERLANDS

Gecensureerd door de VN!

Mosab Hassan Yousef, alias De Groene Prins (of "Zoon van Hamas"), hield een toespraak tijdens de eerste anti-BDS-conferentie in de VN. Hij uitte felle kritiek op het Arabische leiderschap. De VN beweert de video te hebben verloren door "technische problemen" (juist!) en konden deze niet online plaatsen. Gelukkig werden delen van de live-feed geregistreerd door pro-Israel-activisten

_________________________________________________________________________________

ENGLISH

Censored by the UN! 

Mosab Hassan Yousef, aka The Green Prince (or "Son of Hamas"), gave a speech at the first anti-BDS conference at the UN. He strongly criticized the Arab leadership. The UN claims to have lost the video due to "technical difficulties" (right!) and did not post it online. Luckily, parts of the live feed were recorded by pro-Israel activists

1561 views