Verslag van het onderzoek naar Gaza 'Vreedzame protesten' - Report of inquiry into Gaza 'Peaceful Protests'

VN-Mensenrechterraad
UN Commissie leden die nooit in de gebieden van Gaza EN Israel geweest zijn, hebben geen enkele recht van spreken

UN Human Rights Council 18-3-2019
UN Commission members who have never been to the territories of Gaza AND Israel, have no right to speak.

68 views