Tienduizenden wonen de priesterzegen bij aan de westelijke muur. - Thousands attend Priestly Blessing at the Western Wall

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De priesterzegening bestaat uit honderden priesters, afstammelingen van de stam van Levi.

Tienduizenden Joden, waaronder Israëliërs en toeristen, verzamelden zich maandagmorgen bij de westelijke muur in Jeruzalem voor de traditionele plechtigheid van de priesterzegening.

Het evenement vindt elk jaar plaats op de tussenliggende dagen van Pesach en Sukkot.

Volgens Israel National News (INN), zei burgemeester Moshe Leon van Jeruzalem: "Het feit dat tienduizenden gelovigen zich nu op het plein van de westelijke muur bevinden is zeer ontroerend,"  "De gemeente Jeruzalem bereidde zich van tevoren voor, met waterbakjes voor het publiek".

Israël's opperrabbijn Yitzhak Yosef en David Lau begroetten de bezoekers, samen met Western Wall Rabbi Shmuel Rabinovitch, volgens INN.

De priesterzegening ceremonie wordt gevierd met honderden priesters, afstammelingen van de Levi-stam. Het gebod om het Joodse volk te zegenen en de woorden van de zegen staan in de Bijbel (Numeri 6:22-27).

Bron: United with Israel

__________________________________

ENGLISH:

The Priestly Blessing ceremony includes hundreds of priests, descendants of the tribe of Levi.

Tens of thousands of Jews, including Israelis and tourists, gathered at the Western Wall in Jerusalem Monday morning for the traditional mass Priestly Blessing.

The event takes place each year on the intermediate days of Passover and Sukkot.

“The fact that tens of thousands of worshipers are now at the Western Wall Plaza is very moving,” Jerusalem Mayor Moshe Leon said, Israel National News (INN) reported. “The Jerusalem municipality prepared itself ahead of time, with stands offering water to the public.”

Israel’s Chief Rabbis Yitzhak Yosef and David Lau greeted the visitors, together with Western Wall Rabbi Shmuel Rabinovitch, according to INN.

The Priestly Blessing ceremony includes hundreds of priests, descendants of the tribe of Levi. The commandment to bless the Jewish people and the words of the blessing are found in the Bible (Numbers 6: 22-27).

Credits: United with Israel

113 views