Israëls ‘Iron Fist’ voor Nederlandse pantservoertuigen - Israel's "Iron Fist" for Dutch armored vehicles

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Britse defensie-multinational BAE Systems zal het Israëlische actieve beschermingssysteem ‘Iron Fist’ van Elbit Systems integreren in 150 CV90 Infanterie gevechtsvoertuigen van de Nederlandse landmacht. Enkele jaren geleden heeft de landmacht het systeem met succes getest.

Bron: IsraelToday

Iron Fist is een geavanceerd actief beschermingssysteem, ontworpen door Israel Militairy Industries, sinds 2018 onderdeel van Elbit Systems. Het maakt gebruik van elektro-optische sensoren en volgradar die automatisch inkomende projectielen detecteren, en maakt die onschadelijk door er een explosieve onderschepper naar te lanceren, die door te exploderen het inkomende projectiel vernietigt of van richting doet veranderen. De onderschepper is gemaakt van brandbaar materiaal, vormt weinig scherven en beperkt de nevenschade.

De Iron Fist gemonteerd op een pantservoertuig. (Foto: Wikimedia).

'Het actieve beschermingssysteem geeft ons een belangrijk gevechtsvoordeel en zal de tactische operatie verbeteren', aldus Joost Vernooij, Nederlandse projectmanager voor de CV90, meldde United with israel.

Ook het Israëlische leger gaat het beschermingssysteem van Elbit gebruiken; het Israëlische Ministerie van Defensie sloot in augustus een contract af ter waarde van $250 miljoen. Het Amerikaanse leger is bezig met de aankoop van het systeem voor gebruik op de Bradley gepantserde voertuigen.

________________________
ENGLISH:

The British defense multinational BAE Systems will integrate Israel's active protection system "Iron Fist" from Elbit Systems into 150 CV90 Infantry combat vehicles of the Dutch army. A few years ago, the army had successfully tested the system.

Source: IsraelToday

Iron Fist is an advanced active protection system, designed by Israel Militairy Industries, part of Elbit Systems since 2018. It uses electro-optical sensors and full-scale sensors that automatically detect incoming projectiles, and makes them harmless by launching an explosive interceptor, which, by exploding, destroys the incoming projectile or changes its direction. The interceptor is made of combustible material, forms few shards and limits the collateral damage.

The Iron Fist mounted on an armored vehicle. (Photo: Wikimedia).

"The active protection system gives us an important combat advantage and will improve tactical operation," said Joost Vernooij, Dutch project manager for the CV90, United with Israel reported.

The Israeli army will also use the Elbit protection system; the Israeli Defense Ministry signed a $ 250 million contract in August. The US Army is in the process of purchasing the system for use on Bradley armored vehicles. Israel's "Iron Fist" for Dutch armored vehicles

(Google Translate)

115 views