2020-02-21: Meer kindermisbruik: Fatah promoot kindsoldaten en kindermartelaarschap! - More child abuse: Fatah promotes child soldiers and child martyrdom​

Nederlands - English

NEDERLANDS: Bron: PMW (Palstinian Media Watch)

Abbas' Fatah dringt er bij zijn volgelingen op Facebook op aan om een video te delen van een kleine Jordaanse jongen, Amir, die naar Jeruzalem gaat om de Palestijnse terroristenmoordenaar Omar Abu Laila te wreken, die door Israëlische soldaten werd gedood toen hij zich verzette tegen de arrestatie nadat hij in 2019 twee Israëliërs had vermoord.

De kindsoldaat Amir, die een militair uniform draagt, een katapult in één hand draagt en een speelgoedgeweer vasthoudt, legt zijn moeder uit dat hij "de Joden die Omar hebben neergeschoten" - de Palestijnse terroristenmoordenaar - wil neerschieten en desnoods "voor Jeruzalem en de Al-Aqsa-moskee wil sterven" omdat ze "het verdienen" dat "wij voor [hen] sterven".

Door zijn steun voor de indoctrinatie van kinderen te benadrukken, wordt in deze video, die kinderen aanspoort om op te treden als soldaten en te sterven als "martelaren" voor Allah, heeft Fatah de video geplaatst op zijn officiële Facebook-pagina om ervoor te zorgen dat het bovenaan de pagina blijft staan.


**********************************
ENGLISH: Source: PMW (Palstinian Media Watch)

Abbas’ Fatah urges its followers on Facebook to “reshare” a video of a small Jordanian boy, Amir, who is off to Jerusalem to avenge Palestinian terrorist murderer Omar Abu Laila who was killed by Israeli soldiers when he resisted arrest after having murdered 2 Israelis in 2019.

The child soldier, Amir, who is wearing a military uniform, carrying a slingshot in one hand and holding a toy rifle, explains to his mother that he wants to “shoot the Jews who shot Omar” - the Palestinian terrorist murderer - and if necessary to “die for Jerusalem and the Al-Aqsa Mosque” because they “deserve” that “we die for [them].”

Stressing its support for the indoctrination of children exemplified in this video, which urges children to act as soldiers and to die as “Martyrs” for Allah, Fatah pinned the video to its official Facebook page to make sure it stays at the top of the page:

87 views