2020-11-23: Geheime Satmar bruiloft omzeilt COVID beperkingen in NYC - Secret Satmar wedding bypasses COVID restrictions in NYC

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Er zaten duizenden mannen in de tribunes van de synagoge met een capaciteit van 7.000 personen, zingend en dansend tot in de nacht.

 Twee weken geleden zijn er video's verschenen van duizenden Satmar Hassidim die het huwelijk van de kleinzoon van de grootrabbijn van de gemeenschap in Brooklyn vierden, wat neerkomt op een massale schending van de COVID-19-regelgeving van de staat.

Het huwelijk was voor Joel Teitelbaum, de kleinzoon van Grootrabbijn Aaron Teitelbaum, het hoofd van de Satmar Hassidic-gemeenschap van Kiryas Joel, in de staat New York. Het werd gehouden in Williamsburg in Brooklyn, waar ook een grote Satmar Kiryas Joel-gemeenschap is en waar de vader van de bruidegom dienst doet als hoofd van de gemeente.

In het synagogecomplex van Satmar Kiryas Joel in Brooklyn zijn duizenden hassidim te zien die samen zingen, springen en zwaaien op tribunes.

Geen van de op video vastgelegde personen is met een masker te zien.

Op 18 november werden delen van Brooklyn overgezet naar een gele zone binnen het COVID-19 besmettingscategorisatiesysteem van de staat New York en werden andere delen volledig verwijderd uit het COVID-bestemmingsysteem.

Zelfs de gebieden die niet gecategoriseerd zijn, vereisen dat een binnenhuis van aanbidding slechts 50% capaciteit heeft, terwijl mensen uit verschillende huishoudens twee meter uit elkaar moeten houden en maskers moeten dragen.

Volgens The New York Post heeft de overdekte zaal een capaciteit van 7.000, met video's van de bruiloft waarop hassidim in de zaal is gepropt en die schouder aan schouder staan.

Het huwelijk werd geregeld in grote geheimhouding, maar een artikel in de gemeenschap Der Blatt publicatie gepubliceerd na het huwelijk plaatsvond, gedetailleerde de lengtes waarnaar de Satmar leiding ging om kennis te houden van de gebeurtenis van staats-en stadsambtenaren.  

De New York Post haalde het in het Jiddisch geschreven artikel Der Blatt aan, waarin stond dat alle informatie, aankondigingen en uitnodigingen voor het huwelijk mondeling werden gedaan om ontdekking te voorkomen en dat er geen affiches, schriftelijke uitnodigingen of krantenberichten werden gebruikt.

*******************************
ENGLISH:

There were thousands of men seated within the bleachers of the 7,000 person capacity synagogue, singing and dancing into the night.

 Videos have emerged of thousands of Satmar Hassidim two weeks ago celebrating the wedding of the grandson of the community’s grand rabbi in Brooklyn, in what amounts to a massive violation of state COVID-19 regulations.

The wedding was for Joel Teitelbaum, the grandson of Grand Rabbi Aaron Teitelbaum, the head of the Satmar Hassidic community of Kiryas Joel, in upstate New York. It was held in Williamsburg in Brooklyn, where there is also a large Satmar Kiryas Joel community and where the father of the groom serves as the head of congregation.

Thousands of hassidim can be seen singing, jumping and swaying together on bleachers inside the Satmar Kiryas Joel synagogue complex in Brooklyn.

None of those captured on video is seen wearing a mask.

On November 18, parts of Brooklyn were transitioned to a yellow zone within New York State’s COVID-19 infection categorization system, and other parts were removed entirely from the COVID zoning system.

Even those areas that are not categorized require that an indoor house of worship hold only 50% capacity, while people from different households must keep two meters apart and wear masks.

According to The New York Post, the indoor hall has a capacity of 7,000, with videos from the wedding showing hassidim crammed into the venue and standing shoulder to shoulder.

The wedding was arranged in great secrecy, but an article in the community’s Der Blatt publication published after the wedding took place, detailed the lengths to which the Satmar leadership went to keep knowledge of the event from state and city officials.