2021-01-14: VIDEO:Trump spreekt over de Capitol Rellen, Censuur en de Noodzaak van Eenheid - Trump Addresses the Capitol Riots, Censorship and the Need for Unity

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door Joodse Persbureau - 1 Sjeik 5781 - 14 januari 2021 

President Trump heeft de problemen aangepakt die zijn hele presidentschap zouden kunnen herdefiniëren en heeft de rellen op het Capitool veroordeeld, het geweld veroordeeld en verklaard dat degenen die rellen hebben veroorzaakt en geweld en vandalisme hebben gepleegd, noch zijn beweging, noch het Amerikaanse volk vertegenwoordigen en in feite de Trump-beweging en het land aanvallen. Trump heeft duidelijk gemaakt dat, of men nu republikein of democraat is, rechts of links, er geen rechtvaardiging is voor geweld - geen excuses, geen uitzonderingen.

Hij riep zijn volgelingen op om manieren te vinden om de spanningen te verminderen, de gemoederen te bedaren en de vrede in het land te bevorderen. Elke Amerikaan verdient het om zijn stem te laten horen op een respectvolle en vreedzame manier, dat is zijn eerste amendement, maar geen geweld, geen wetsovertreding en geen enkele wetsovertreding is aanvaardbaar, verklaarde de president.

De president heeft ook de aanval op Free Speech (door de internetbedrijven en de censuur cultuur) aan de orde gesteld, door te verklaren dat hun pogingen om Amerikanen te censureren, te verwijderen en op een zwarte lijst te zetten zowel verkeerd als gevaarlijk is. Hij zei dat het land naar elkaar moet luisteren, niet elkaar het zwijgen opleggen. Hij riep de Amerikanen op zich te verenigen als één Amerikaans volk.

De video is in het Engels dus niet Nederlands ondertiteld*****************************
ENGLISH:

By Jewish Press News Desk -  1 Shevat 5781 – January 14, 2021 

Tackling the issues that could potentially redefine his entire presidency, President Trump addressed the nation and condemned the Capitol riots, condemned the violence, and declared that those who rioted and committed violence and vandalism do not represent his movement nor the American people, and in fact are attacking the Trump movement and the country. Trump made it clear that whether one is a Republican or Democrat, on the right or on the left, there is no justification for violence – no excuses, and no exceptions.

He called on his followers to find ways to ease tensions, calm tempers and help to promote peace in the country. Every American deserves to have their voices heard in a respectful and peaceful way, that is their First Amendment right, but no violence, no law breaking and no law breaking of any kind is acceptable, the president declared.

The President also addressed the assault on Free Speech (by the internet companies and the cancel culture), declaring their efforts to censor, cancel and blacklist Americans is both wrong and dangerous. He said that what the country needs is to listen to one another, not to silence one another. He called for Americans to join together as one American people.