2021-03-11: Belangrijke Noodkreet voor de hele wereld, vanuit Israël! - Important Distress Cry for the whole world, from Israel!

Nederlands + English

NEDERLANDS:

Ilana Rachel Daniel doet een emotionele noodkreet vanuit Jeruzalem, de hoofdstad van Israël. In een record tempo probeert de regering de gehele bevolking - inclusief zwangere vrouwen en kleine kinderen - te vaccineren tegen het corona virus. “Burgerrechten worden ter zijde geschoven en mensen kunnen pas weer deelnemen aan de samenleving na vaccinatie”, vertel Ilana via een livestream verbinding aan Flavio Pasquino in de BLCKBX studio, die Ilana op het spoort kwam n.a.v. een - nog - emotionelere audio clip op Telegram. Ilana vertelt over de Green Pass, de Freedom Bracelet, het mRNA vaccin en de mensenrechten schendingen. “Die momenteel doen denken aan de Holocaust”, aldus de Jodin die 30 jaar geleden vanuit de US naar Jeruzalem emigreerde.

Ilana Rachel is in Jeruzalem actief als gezondheidsadviseur en voorlichter van een nieuwe politieke partij die flink wordt tegengewerkt door het regime. Een bankrekening openen, is niet mogelijk en ook worden leden van de partij in hun dagelijks leven tegengewerkt. De facebook groep is verwijderd en ook de site is niet meer te vinden maar via dit kranten artikel kun je toch wat info vinden over de activiteiten van haar en de partij.

Help ons:

Jij kan helpen met een donatie maar ook door deze video te delen op social media en/of via whatt's app, telegram, signal, messenger, what ever...als de video maar zoveel mogelijk mensen bereikt. 

Doneren kan via DEZE LINK.

Bron: BLCKBX.TV********************************
ENGLISH:

Ilana Rachel Daniel makes an emotional cry for help from Jerusalem, the capital of Israel. At a record pace, the government is trying to vaccinate the entire population - including pregnant women and small children - against the corona virus. "Civil rights are being pushed aside and people can only participate in society again after vaccination," Ilana tells via a livestream connection to Flavio Pasquino in the BLCKBX studio, who tracked Ilana down as a result of an - even - more emotional audio clip on Telegram. Ilana talks about the Green Pass, the Freedom Bracelet, the mRNA vaccine and human rights violations. "Which are currently reminiscent of the Holocaust," says the Jewess who immigrated to Jerusalem from the US 30 years ago.

Ilana Rachel is active in Jerusalem as a health advisor and spokesperson for a new political party that is heavily opposed by the regime. It is not possible to open a bank account and members of the party are hindered in their daily lives. The facebook group has been removed and also the site can no longer be found but through this newspaper article you can still find some info about the activities of her and the party.

Help us:

You can help with a donation but also by sharing this video on social media and/or via whatt's app, telegram, signal, messenger, what ever...as long as the video reaches as many people as possible. Donate Here

Source: BLCKBX.TV