2021-05-05: Mars ter ere van SS-soldaten in Kiev - March in honor of SS soldiers in Kiev

Video niet ondertiteld

Nederlands - English

NEDERLANDS

Honderden Oekraïners woonden marsen bij ter ere van SS-soldaten, waaronder de eerste dergelijke gebeurtenis in Kiev, schrijft JTA.

De mars vond plaats in de Oekraïense hoofdstad op 28 april, ter gelegenheid van de 78e verjaardag van de oprichting van de 14e Waffen-SS Grenadierdivisie, ook bekend als de 1e Galicisch. De strijdmacht, opgericht onder auspiciën van de Duitse bezetting, bestond uit etnische Oekraïense en Duitse vrijwilligers en dienstplichtigen. De demonstranten hielden spandoeken vast met het symbool van de eenheid.

De mars in Kiev werd door ongeveer 300 mensen bijgewoond was een import uit de westelijke stad Lviv, die al jarenlang dergelijke evenementen organiseert. Een dag eerder woonden honderden daar een grotere mars bij.

Oekraïne heeft een grote minderheid van etnische Russen, die fel tegen de verheerlijking van nazi-collaborateurs zijn. Dergelijke acties waren taboe in Oekraïne tot het begin van de jaren 2000, toen nationalisten staatserkenning eisten en verkregen voor collaborateurs als helden voor hun acties tegen de Sovjet-Unie, waar de Oekraïne deel van uit maakte tot 1991.

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken en de joodse gemeenschap in de Oekraïne, volgens een recent demografisch onderzoek bestaande uit ongeveer 47.000 individuen, hebben geprotesteerd tegen de verering van de Waffen-SS divisie. Maar de populariteit van de eenheid is enorm gestegen sinds het begin van de oorlog met Rusland in 2014.

President Vlodymyr Zelensky, zelf joods, veroordeelt de marsen. Maar ze zijn in de Oekraïne volledig legaal.


**************************
ENGLISH

Hundreds of Ukrainians attended marches honoring SS soldiers, including the first such event in Kiev, JTA writes.

The march took place in the Ukrainian capital on April 28, marking the 78th anniversary of the establishment of the 14th Waffen-SS Grenadier Division, also known as the 1st Galician. The force, created under the auspices of the German occupation, consisted of ethnic Ukrainian and German volunteers and conscripts. The demonstrators held banners with the symbol of unity.

Attended by about 300 people, the march in Kiev was an import from the western city of Lviv, which has organized such events for years. A day earlier, hundreds attended a larger march there.

Ukraine has a large minority of ethnic Russians, who are strongly opposed to the glorification of Nazi collaborators. Such actions were taboo in Ukraine until the early 2000s, when nationalists demanded and obtained state recognition for collaborators as heroes for their actions against the Soviet Union, of which Ukraine was part until 1991.

The Israeli Foreign Ministry and the Jewish community in Ukraine, according to a recent demographic survey consisting of about 47,000 individuals, have protested the worship of the Waffen-SS division. But the unit's popularity has soared since the war with Russia began in 2014.

President Vlodymyr Zelensky, himself Jewish, condemns the marches. But they are completely legal in Ukraine.