2021-07-07: Kan Israël de rollen omdraaien tegen Iran in Libanon? - Can Israel turn tables on Iran in Libanon?

Nederlands + English

NEDERLANDS

Libanon is lange tijd gezien als het strijdtoneel voor de komende oorlog tegen Israël, want Hezbollah, de door Iran gesteunde terreurorganisatie, heeft haar buitensporige macht gebruikt om het land bijna gegijzeld te houden. Het lijkt misschien vergezocht, maar de dingen staan misschien op het punt te veranderen.

Bron: Israel Unwired

Sinds de enorme explosie in Beiroet een paar maanden geleden, beginnen de Libanezen zich openlijk te verzetten tegen het gebruik van Libanon door Hezbollah om Israël aan te vallen. Normale Libanezen beginnen zich af te vragen waarom Hezbollah Libanon moet gebruiken om massaal wapens op te slaan om Israël aan te vallen. Per slot van rekening is het om de paar jaar Hezbollah die een militaire reactie van Israël uitlokt. Dat komt omdat Iran Libanon in wezen van zijn burgers heeft gestolen.

Israël kan al dan niet de juiste stappen hebben gezet om Libanon uit de klauwen van Iran te wrikken, maar misschien is dat niet nodig. De burgers van Israëls noorderbuur kunnen dat voor hen doen.


*******************************
ENGLISH:

Lebanon has long been seen as a the staging ground for the coming war against Israel, after all Hezbollah, the Iranian backed terror organization has used its outsized power to nearly hold the country hostage. It may seem far fetched, but things may be about to change.

Source: Israel Unwired

Ever since the massive explosion in Beirut a few months ago, Lebanese are beginning voice open opposition against Hezbollah’s use of Lebanon to attack Israel. Normal Lebanese are beginning to ask why Hezbollah needs to use Lebanon to store massive armaments to attack Israel. After all, every few years it is Hezbollah that triggers a military response from Israel. This is because Iran has essentially stolen Lebanon from its citizens.

Israel may or may not have the right moves to pry Lebanon from Iran’s clutches, but it may not need to. The citizens of Israel’s Northern neighbor may do it for them.