2021-07-15: De film die de kijk van de wereld op Black Lives Matter zal veranderen - The film that change the way the world views Black Lives Matter

Video is in Engels

NEDERLANDS:

Black Lives Matter is een massale nationale organisatie die nu zelfs buiten de grenzen van de Verenigde Staten invloed heeft. Miljarden dollars zijn verloren gegaan en tientallen mensen zijn gedood om de vrijheidsrechten van zwarte mensen te bevorderen, zoals die worden omarmd door de Black Lives Matter-beweging. Zie nu een onthulling die het masker van de demonstranten, oproerkraaiers, en de hele beweging afneemt.

Het laatste wat de zwarte buurten nodig hebben is de Black Lives Matter beweging. De vernielde winkels en bestaansmiddelen zullen niet terugkomen naar de grotendeels zwarte buurten. Het zal jaren of zelfs decennia duren voordat het beter gaat. Maar er is een veel ergere kant van de Black Lives Matter beweging. Het hele idee van het afschaffen van de politie is niets meer dan een chaos-nu beweging. Een samenleving zonder politie is een samenleving die volledig gevuld is met anarchie. Een samenleving zonder gevangenis is een samenleving die niet lang zal bestaan. Het hele idee om de politie te bestempelen als de bron van het probleem vanwege systemisch racisme is een super gevaarlijk idee. En Ami Horowitz legt meer dan wie dan ook bloot dat het duidelijke doel van de Black Lives Matter beweging is om het kapitalistische systeem waarop de Verenigde Staten zijn gebouwd ten val te brengen.

Het trieste van deze onthulling is dat het laat zien dat Black Lives Matter niet echt geeft om alle Black Lives. Zij geven alleen om diegenen die passen bij hun organisatorische doelen, en die doelen zijn echt marxistisch, antisemitisch, en uiterst gevaarlijk voor de toekomst van de Verenigde Staten en de vrije wereld.


************************************
ENGLISH:

Black Lives Matter is a massive national organization that is now impacting even beyond the borders of the United States. Billions of dollars have been lost, and tens of people have been killed in order to advance the freedom rights of black people as espoused by the Black Lives Matter movement. Now, see an expose that pulls off the mask on the protesters, rioters, and the entire movement.

The last thing that the Black neighborhoods need is the Black Lives Matter movement. The destroyed stores and livelihoods will not come back to the largely black neighborhoods. It will take years or even decades till things improve. But there is a much worse side of the Black Lives Matter movement. The whole idea of abolishing the police is nothing more than a chaos-now movement. A society without police is a society that is completely filled with anarchy. A society without a prison system is a society that will not last very long. The whole entire idea of labeling the police as the source of the problem due to systemic racism is a super dangerous idea. And Ami Horowitz exposes more than anyone else that the clear goal of the Black Lives Matter movement is to bring down the capitalist system that the United States has been built upon.

The sad part of this expose is that it shows that Black Lives Matter does not truly care about all of the Black Lives. They only care about those that fit with their organizational goals, and those goals are truly Marxist, anti-semitic, and extremely dangerous to the future of the United States and the free world.