Danger of Iran

Israel is facing unprecedented danger, threatened by the president of Iran who has publically called for the death of every Jew and Christian and the destruction of Israel, America and the West. He has built intercontinental ballistic missiles to carry a nuclear warhead and is now moving his nuclear facilities under ground. He is a breath away from a nuclear bomb. As arguably the oldest nation in the world, we must learn from our history to ensure and direct our future. We are reliving the year 1939, but the Jewish People today are not the Jewish People of 1939, or 1944. The Jewish People of the last 2,000 years have been resurrected as the Nation of Israel in our homeland. God has shined His face upon Israel once again and we are finally free. The Jewish People did not return to Israel after 2,000 years to now rely on Washington or the UN. Israel must never depend on the help of any other country for its survival. The Jewish People must never again be at the mercy of any nation again. Israel must always protect the future of the Jewish People.

**********************************************************************
5.30 min. Israël wordt met ongekend gevaar geconfronteerd en bedreigd door de president van Iran, die publiekelijk heeft opgeroepen tot de dood van elke Jood en christen, de vernietiging van Israël, Amerika en het Westen. Hij heeft intercontinentale ballistische raketten met een kernkop gebouwd en is nu bezig de nucleaire faciliteiten onder de grond te verbergen. Als het oudste land in de wereld, moeten we leren van de Joodse geschiedenis om te zorgen over de toekomst. We herbeleven het jaar 1939, maar het Joodse volk van vandaag is niet het Joodse volk van 1939 of 1944. Het Joodse volk van de laatste 2000 jaar is opgestaan als de natie van Israël in ons vaderland. God heeft Zijn aangezicht over Israël weer laten schijnen en wij zijn eindelijk vrij. Het Joodse volk keerde na 2000 jaar niet terug naar Israël om op Washington of de VN te vertrouwen. Israël mag nooit afhankelijk zijn van de hulp van andere landen om te overleven. Het Joodse volk mag nooit meer overgeleverd worden aan de genade van een natie. Israël moet altijd de toekomst van het Joodse volk beschermen.

Credits:TheLandOfIsrael.com


22 views