In a boby-trapped building weapens were found

IDF forces . Gaza into a war-zone. A school and zoo have been rigged with explosives, showing Hamas' willingness to use the Palestinian people as human shields.

IDF . Een school en de dierentuin voorzien van explosieven, toont Hamas de bereidheid om het Palestijnse volk te gebruiken als menselijk schild.

37 views