Why Do We Pin All Our Problems on the West

Saudi-born singer Shams Bandar, also known as "Shams the Kuwaiti," recently declared that she was renouncing her Saudi and Kuwaiti nationalities for the sake of European citizenship. In an interview with the Egyptian Dream TV channel, she defended her decision, saying: "What can these wretched [refugees] do with their Arab citizenship?" "All the Arab countries have closed their borders to them." Shams further said: "Why do we pin all our problems on the West? For 1,400 years we have been slaughtering one another, just because one of us prays one way and another prays a different way."

Saudi-zanger Shams Bandar, ook bekend als "Shams de Koeweitse," verklaarde onlangs dat ze afstand deed van haar Saoedi-Arabiƫ en Koeweit nationaliteiten, omwille van de aanvraag voor een Europees nationaliteit. In een interview met de Egyptische 'Droom TV-zender', verdedigde ze haar besluit: "Wat kunnen deze ellendigen [vluchtelingen] doen met hun Arabische nationaliteit?" "Alle Arabische landen hebben hun grenzen voor hen gesloten." Shams zei verder: "Waarom geven we al onze problemen de schuld van het westen? 1400 jaar lang hebben wij elkaar afgeslacht, alleen maar omdat bij ons de eenzo bidt en de ander bidt op een andere manier".

4 views