The truth about warfare by Hamas

The truth about warfare by Hamas
Israel is often falsely accused of human rights violations during the Gaza wars. Is this true? This clip shows the truth about the actual warfare by Hamas.

De waarheid over de oorlogsvoering van Hamas
Israƫl wordt vaak vals beschuldigd over schending van de mensenrechten tijdens de Gaza oorlogen. Is dit waar? Deze clip laat zien de waarheid over de werkelijke oorlogsvoering van Hamas.

153 views