Mosab Hassan Yousef, son of Hamas leader Sheikh Hassan Yousef

In English and/en Nederlands

English
Mosab Hassan Yousef born on May 5, 1978 is a Palestinian who worked undercover for Israel's internal security service Shin Bet from 1997 to 2007.Shin Bet considered him its most valuable source within the Hamas leadership: The information Yousef supplied prevented dozens of suicide attacks and assassinations of Israelis, exposed numerous Hamas cells, and assisted Israel in hunting down many militants, including the incarceration of his own father, a Hamas leader, Sheikh Hassan Yousef. In March 2010, he published his autobiography titled Son of Hamas. In 1999, Yousef converted to Christianity, and in 2007, he moved to the United States. His request for political asylum in the United States was granted pending a routine background check on June 30, 2010.
Mosab Yousef, is the eldest son of Hamas co-founder Sheikh Hassan Yousef, spoke at a Jerusalem Post conference last May and explained to the West that Islam is comparable to Nazism and needs an international coalition to defeat the islam, but not the Islam people.

Nederlands
Mosab Hassan Yousef, geboren op 5 mei 1978 is een Palestijn die undercover voor Israëls interne veiligheidsdienst Shin Bet werkte van 1997 tot 2007. Shin Bet beschouwden hem als de meest waardevolle bron binnen de Hamas-leiders: de informatie van Yousef verhinderde tientallen zelfmoordaanslagen en moorden op Israëli's. Talrijke Hamas cellen werden opgerold en hij hielp Israël omjacht te maken op vele militanten, met inbegrip van de opsluiting van zijn eigen vader, Sjeik Hassan Yousef, een Hamas-leider Sjeik. In maart 2010 publiceerde hij zijn autobiografie met de titel “Zoon van Hamas”. In 1999, bekeerde Yousef zich tot het christendom, en in 2007 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Zijn aanvraag voor politiek asiel in de Verenigde Staten werd toegekend in afwachting van een routine achtergrondcontrole op 30 juni 2010. Mosab Yousef, is de oudste zoon van Hamas medeoprichter Sheikh Hassan Yousef en sprak op een conferentie van de Jerusalem. Hij legde het westen uit dat Islam vergelijkbaar is met het Nazisme en een internationale coalitie moet de Islam verslaan, niet de Islamiet..

872 views