Behind the Smokescreen - Achter het Rookgordijn

English, Nederlands, Français

English
The ultimate tool against Palestinian propaganda, Hamas use of international media, UN and media lies against Israel. Not all Palestinians are terrorists, but most terrorists are connected one way or another to the so-called Palestinian cause. Journalists and reporters who take their side have blood on their hands!

Nederlands
Het ultieme instrument tegen Palestijnse propaganda, het gebruik van internationale media door Hamas, de VN en de media liegt tegen Israël. Niet alle Palestijnen zijn terroristen, maar de meeste terroristen zijn op éen of andere manier verbonden met de zogenaamde Palestijnse zaak. Journalisten en verslaggevers die hun kant kiezen, hebben bloed aan hun handen!

Français
vimeo.com/272636932

Credits Pierre Rehov