2020-04-22: De Palestijnse moeder vertelt haar zoon dat hij "munitie" is voor de Islam en bestemd is voor het martelaarschap - Palestinian mom tells her son he is "ammunition" for Islam, and

Dit Gedicht staat bekend als: "Het Cadeau" of "De Kinderen van Palestina: Het Martelaren Project" - "The Gift" of "The Children of Palestine - The Martyrdom Project".

Het jonge Palestijnse meisje is Ru'a Tamimi uit het dorp Nabi Saleh. Ze staat bekend om het met grote precisie voordragen van gedichten.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Zijn moeder beloofde hem een cadeau als hij zijn eten op had.
De jongen vroeg zich opgewonden af: "Is het speelgoed?
Zijn moeder kwam met een stralende blik naar hem toe terwijl ze het cadeau bij zich had.
Hij keek, en het was een geweer!
Hij schreeuwde luid: 'O, mama! Mama! Wat is dit?
Ze pakte hem op, omhelsde hem en zei: 'Mijn zoon, we zijn niet geschapen voor geluk.
In mijn ogen zijn jullie bestemd voor het martelaarschap!' ...
Jeruzalem is van ons, ons wapen is onze islam, en onze kogels zijn onze kinderen.
En jij, o mijn zoon, bent bedoeld voor het martelaarschap.
[De jongen] ging terug naar bed en beklaagt zich in zijn kussen, want hij is te jong voor deze dingen...
Hij gaf toe aan zijn dromen.
Hij ziet zijn bruid (d.w.z. Jeruzalem), maar zij is geboeid, en de Joden omsingelen haar, en zij zegt tegen hem: 'O mijn ridder, maak me los van de handboeien...
Ik, Jeruzalem, zeg dit tegen jou: Wat met geweld genomen is, wordt alleen met geweld teruggegeven.

De jongen ontwaakte uit zijn slaap om de rest van de dag door te brengen en zei: 'Wat met geweld is genomen, zal alleen met geweld worden teruggegeven', terwijl hij in de ene hand het geweer droeg, en in de andere hand - een triest gedicht.

Gastheer 1: [applaudisseert] "Mijn lieveling, mijn liefste, goed gedaan! Kom hier zodat ik je kan kussen."


******************************
ENGLISH:

This poem is known as “The Gift” or “The Children of Palestine – The Martyrdom Project”

The young Palestinian girl is Ru'a Tamimi from the village of Nabi Saleh. She is known for reciting poems with great precision.

"His mother promised him a gift if he finished his food.
The boy wondered in excitement: 'Is it a toy?'
His mother approached him with a glowing look while carrying the gift.
He looked, and it was a rifle!
He shouted loudly: 'O Mommy! Mommy! What is this? Is this the gift?'
She picked him up, hugged him, and said: 'My son, we were not created for happiness.
In my eyes, you are meant for Martyrdom!' …
Jerusalem is ours, our weapon is our Islam, and our ammunition is our children.
And you, O my son, are meant for Martyrdom.
[The boy] returned to his bed and complained to his pillow, for he is too young for these things…
He gave in to his dreams.
He sees his bride (i.e., Jerusalem), but she is handcuffed, and the Jews surround her, and she says to him: 'O my knight, release me from the handcuffs…
I, Jerusalem, say this to you: What was taken by force will only be returned by force.'

[The boy] awoke from his sleep in order to live the remainder of his day, saying: 'What was taken by force will only be returned by force' while carrying in one hand the rifle, and in his other hand – a sad poem."

Host 1: [applauds] "My darling, my love, well done! Come here so I can kiss you.

59 views