2020-05-10: Eilat part 2: Camel Ranch Wadi Shlomo

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

In Wadi Shlomo, op slechts 10 minuten van het centrum van Eilat, is de Camel Ranch de perfecte plek voor een evenement. Kameeltochten, ezelskarren, het grootste touwpark in zijn soort in het land en concept-avonden zijn slechts een fractie van de mogelijkheden.

Welkom op de Eilat Camel Ranch. Een plek vol woestijnsfeer gebouwd als resultaat van een droom. Hier in Wadi Shlomo, op vier minuten van het strand en vijf minuten van de stad hebben we een woestijnachtig toevluchtsoord gecreëerd. Zo'n 30 jaar geleden droomden we over een terugkeer naar de natuur op zoek naar avontuur en creativiteit. Langzaam maar zeker realiseerden we onze droom en nu hebben we meer dan tienduizend bezoekers per jaar van over de hele wereld. In tegenstelling tot het trage tempo van de natuur zijn we met sprongen vooruitgegaan. Wat begon als "The Camel Ranch" met alleen maar kameelritten, heeft nu een klimtouwenpark, privéfeesten, concept-evenementen en leuke dagen voor bedrijven en organisaties. Onze unieke combinatie van authenticiteit en aantrekkingskracht stelt ons in staat om de schoonheid en de kracht van de woestijn te behouden die volgens ons het geheim van ons succes is. Deze combinatie trekt bezoekers van alle soorten en leeftijden aan. Wij geloven dat de ware woestijntraditie van het verwelkomen van gasten van het grootste belang is.

U bent allemaal uitgenodigd!

Wadi Shlomo


**************************
ENGLISH:

In Wadi Shlomo only 10 minutes from the center of Eilat, the Camel Ranch is the perfect place for an event. Camel rides, Donkey carts , the largest Rope park of its kind in the country and concept evenings are only a fraction of the possibilities available.

Welcome to the Eilat Camel Ranch. A place full of desert atmosphere built as a result of a dream. Here in Wadi Shlomo, four minutes from the beach and five minutes from the city we have created a desert haven. About 30 years ago we dreamt about a return to nature seeking adventure and creativity. Slowly but surely we realized our dream and now we have over ten thousand visitors a year from all over the world. As opposed to the slow pace of nature we have grown with leaps and bounds. What started as "The Camel Ranch" with just camel rides now boasts a rope park, private parties, concept events and fun days for companies and organizations. Our unique combination of authenticity and attractiveness enables us to retain the beauty and strength of the desert which we believe is the secret to our success. This combination attracts visitors of all type and age. We believe the true desert tradition of welcoming guests is of prime importance.

You are all invited!

Wadi Shlomo


60 views