Arab Palestinian Celebration

Arab Palestinian Celebration
Less than 160 kilometers from here daily cruelty place, Arabs are tortured to death, starvation, children are murdered in cool blood. I want to show you something. An example of one of the most protected Arab villages in the Middle East ' Huwwarah ', where Jews may throughout. This is just a village. Yes Yes this is now really the other side, an example of poor Palestinians, who are living in Judea, Samaria and Gaza.
Yet it remains the world's primary focus in the Middle East focused on the poor Palestinians, who would be suppressed by Israel

Arabische Palestijnen Festiviteit
Minder dan 160 kilometer van hier vinden dagelijks wreedheden plaats, Arabieren worden doodgemarteld, uithongering, kinderen worden in koele bloede vermoord. Ik wil je laten zien. Een voorbeeld van een van de meest beschermde Arabische dorpen in het Midden Oosten ‘Huwwarah’, waar Joden doorheen mogen. Dit is maar een dorp. ja ja dit is nu echt de andere kant, een voorbeeld van die armen Palestijnen, die in Judea, Samaria en in Gaza wonen.
Toch blijft ’s werelds belangrijkste aandacht in het Midden Oosten gefocust op de arme Palestijnen, die onderdrukt zouden worden door Israël

83 views