Een legendarische​ moment waarin 2 Britse parlementsleden de PA volledig verpletterd hebben! - The epic moment 2 British MPs COMPLETELY crushed the PA!

Nederlands - English

NEDERLANDS:


Door: Joan Ryan en Louise Ellman - Labour Party MP

Deze Britse parlementsleden schamen zich niet in het bekritiseren van de PA en alle ophitsingen van de terroristische regering. Er is echt geen genie voor nodig om te begrijpen wat de PA doet en altijd heeft gedaan. Hun doel is duidelijk. Waarom is het zo moeilijk voor regeringen en ambtenaren over de hele wereld, inclusief de Nederlandse overheid, om de PA te veroordelen?

Leer hen wanneer zij Jong zijn.
Joan Ryan en Louise Ellman, beide leden van de Labour Party, veroordelen krachtig de ophitsing waaraan de "Palestijnse" Autoriteit zich schuldig maakt. De PA richt zich specifiek op jonge kinderen om ze vanaf jonge leeftijd te hersenspoelen. Op scholen is hun curriculum niet vergelijkbaar met regulier onderwijs - helemaal niet. Ryan wijst op een rekenoefening, die deze kinderen gevraagd worden te doen: "Bereken het aantal martelaren in de 'Palestijnse' revoluties." Is dat het soort onderwijs dat wordt gegeven door een volk dat vrede wil?
_____________________

ENGLISH

Joan Ryan en Louise Ellman - Labour Party MP

These UK MPs have no shame in criticizing the PA and all the incitement perpetrated by the terrorist government. It really doesn’t take a genius to understand what the PA is doing and has always done. Their goal is obvious. Why is it so hard for more governments and official  all over the world, including of The Netherlands, to condemn the PA?

Teach Them When They are Young
Joan Ryan and Louise Ellman, both Labour Party MPs, strongly condemn the incitement that the “Palestinian” Authority is guilty of. The PA specifically targets young children to brainwash them starting at a young age. In schools, their curriculum is not similar to regular education – at all. Ryan points out a math exercise that these children are asked to complete: “Calculate the number of martyrs in ‘Palestinian’ uprisings.” Is that the type of education that is taught by a people who want peace?