De waarheid over Palestina - The truth about the Palestine

Nederlands - English
NEDERLANDS:

We horen vaak beweringen dat de Palestijnen een 5000 jaar oude en inheemse bevolking zijn, waaronder de bewering dat Jezus een Palestijn was. In een sterk gepolitiseerde publieke opinie oorlog, is het de moeite waard om je af te vragen: wat is feit en wat is fictie?

__________________________
ENGLISH  

We often hear claims about the Palestinians being a 5,000 years ancient and indigenous people, including the claim that Jesus was a Palestinian. In a highly politicized public opinion war, it's worth asking: what's fact and what's fiction?

41 views