Palestinian Incitement Exposed

Palestinian Incitement Exposed

If we seek peace between palestinians and Israelis, we must educate our children to want peace. But the palestinian authority educates children to hate.

Palestijnse aansporing ontdekt
Als wij op zoek zijn naar vrede tussen palestijnen en Israƫli's moeten we onze kinderen onderwijzen om vrede te willen. Maar de palestijnse autoriteit onderwijst kinderen om te haten.

29 views