Print Screen

Nederlands + English

Joden mogen de laatste tien dagen van de ramadan niet meer op de Tempelberg komen om de radicale islamitische terroristen te kunnen kalmeren die zich meester hebben gemaakt van de heiligste plaats van het jodendom.

Broin: Israel Unwired

Verschillende regeringsfunctionarissen hebben verklaard dat joden weliswaar het recht hebben om op de Tempelberg te bidden, maar dat dit recht moet worden beperkt om moslims niet te kwetsen en hen niet gewelddadiger te maken. Nu Ra’am, een islamistische partij in de coalitie, en de regering zelf geen meerderheid hebben, betekent het geweld op de Tempelberg dat Bennett geen andere keuze heeft dan het door Hamas aangestuurde geweld niet hard aan te pakken.

Dit heeft averechts gewerkt omdat Hamas in Gaza het door hen uitgelokte geweld heeft gebruikt als reden om de Joodse staat aan te vallen. De terreurgroep vuurde ten minste drie raketten af op zuidelijke steden in Israël als reactie op het optreden van de politie tegen Arabische relschoppers op de Tempelberg.

Nu Bennett op het punt staat uit het premierschap te worden gezet, heeft hij maar één uitweg als hij zich wil handhaven: zich sterk maken tegen geweld om zo zijn rechtse opvattingen weer op te bouwen. Zelfs dan, zal zijn achterban hem misschien nooit vergeven.


******************************************

******************************************

ENGLISH

Jews have been banned from the Temple Mount during the final ten days of Ramadan in order to tame the radical Islamic terrorists who have taken over Judaism’s holiest site.

Source: Israel Unwired

Multiple government officials have stated that although Jews have a right to pray on the Temple Mount – this right must be restricted in order not to offend Muslims and cause them to be more violent. With Ra’am, an Islamist party in the coalition and the government itself lacking a majority, the Temple Mount violence means that Bennett has no choice but to hold back on clamping down on Hamas led violence.

This has backfired as Hamas in Gaza used the violence they provoked as a reason to attack the Jewish state. The terror group fired at least three rockets at southern towns in Israel as a response to the police action that was taken against arab rioters on the Temple Mount.

With Bennett about to be ousted from the premiership he has only one path if he wants to hold on – go strongly against violence in order to rebuild his rightwing bonafides. Even then, his base may never forgive him.