Bron- Source:  ILTV
Dus, wat is de onderliggende oorzaak achter de botsingen in Jeruzalem? Sommigen zeggen Israëlische agressie op de Tempelberg… anderen zeggen de bezetting. Maar ondanks de verschillende verslagen… wijst de Israëlische advocaat, journalist, en auteur van ‘industrie van leugens’ Ben-Dror Yemini naar een veel eenvoudiger bron.
Adv. Ben-Dror Yemini Journalist & Auteur, ‘Industrie van Leugens’.
 
So, what’s the underlying cause behind the clashes in Jerusalem? Well, some say Israeli “aggression” on the temple mount… others, the occupation. But despite the varying accounts… Israeli attorney, journalist, and author of ‘industry of lies’ Ben-Dror Yemini pointing to a much simpler source.
Adv. Ben-Dror Yemini | Journalist & Author, ‘Industry of Lies’