Printscreen

Nederlands + English

Britse minister van Binnenlandse Zaken onderzoekt gewelddadige protesten die de Israëlische ambassadeur in Groot-Brittannië, Tzipi Hotovely, bedreigden.

Een grote groep misdadigers en terreuraanhangers verzamelde zich buiten het gebouw waar Amb. Tzipi Hotovely sprak. Op videobeelden was te zien hoe veiligheidsagenten Hotovely, die een boeket bloemen vasthield, in een voertuig duwden, terwijl anderen probeerden een groep uitjouwende activisten af te weren, die riepen: “Schaam je!”. Minstens één demonstrant probeerde op haar af te stormen.

Patel, de minister van Binnenlandse Zaken van Engeland, twitterde dat ze “walgde” van de behandeling van de Israëlische ambassadeur, en dat antisemitisme geen plaats had in Groot-Brittannië. Ze voegde eraan toe dat ze al het mogelijke zou blijven doen “om de Joodse gemeenschap veilig te houden tegen intimidatie, pesterijen en misbruik.” De minister van Binnenlandse Zaken zei dat ze contact had gehad met Amb. Hotovely en dat de politie haar volledige steun had bij het onderzoek naar de zaak.

Hotovely zei na afloop: “We zullen niet toegeven aan geweld en misdadigheid. De staat Israël zal zijn vertegenwoordigers naar elk gebied sturen.”

De minister van Onderwijs, Nadhim Zahawi, deelde de video en zei dat het “zeer verontrustend” was en dat hij het “zo erg” vond voor Hotovely.

De minister voor het Midden-Oosten, James Cleverly, zei: “Wij hechten waarde aan een open debat en vreedzaam protest. Het agressieve en bedreigende gedrag dat gisteravond tegen de Israëlische ambassadeur Hotovely werd geuit, was onaanvaardbaar.

**************************************

**************************************

ENGLISH

British Home Secretary is looking into violent protests that threatened Israeli Ambassador to Britain, Tzipi Hotovely.

A large group of thugs and terror supporters gathered outside the building where Amb. Tzipi Hotovely spoke. Video from the scene showed security guards rushing Hotovely, who was clutching a bouquet of flowers, into a vehicle, while others tried to fend off a group of jeering and booing activists, who chanted, “Shame on you!” At least one protester tried to rush towards her.

England’s Home Secretary, Patel tweeted that she was “disgusted” by the treatment of the Israeli ambassador, and antisemitism had no place in Britain. She added that she would continue to do everything possible “to keep the Jewish community safe from intimidation, harassment and abuse.” The Home Secretary said that she had been in touch with Amb. Hotovely and that the police had her full support in investigating the matter.

Hotovely said afterwards: “We will not give in to thuggery and violence. The state of Israel will send its representatives to every stage.”

Sharing the video, the education secretary, Nadhim Zahawi, said it was “deeply disturbing”, adding that he was “so sorry” to Hotovely.

The Middle East minister, James Cleverly, said: “We value open debate and peaceful protest. The aggressive and threatening behaviour directed at Israeli ambassador Hotovely last night was unacceptable.