NEDERLANDS
2020. Voor de derde keer is de chanoekia, de rituele kandelaar van Chanoeka, aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib aangeboden. Dit jaar (2020) moest dat virtueel, maar alsnog waren Kamerlid Eppo Bruins (CU), opperrabbijn van Nederland Binyomin Jacobs, en rabbijn ir. Ies Vorst blij om samen met voorzitter Arib het joodse lichtjesfeest een plaats te geven in het parlement. Bron Christen Unie “Dit verhaal leert ons dat elke vorm van duisternis, hoe groot of machtig dan ook, overwonnen kan worden door menselijke kracht,” citeerde Arib de recent overleden en alom geliefde rabbijn Jonathan Sacks. “Hiermee wordt aangetoond dat dat kleine Joodse vlammetje, de Nederlands-Joodse gemeenschap, of wat daar nog van over is, onlosmakelijk verbonden is met de brede Nederlandse samenleving,” stelde opperrabbijn Jacobs tevreden. 

******************************
ENGLISH:
2020. For the third time, the chanukiah, the ritual candelabra of Hanukkah, was presented to Lower House Speaker Khadija Arib. This year it had to be done virtually, but even so, Parliamentarian Eppo Bruins (CU), Chief Rabbi of the Netherlands Binyomin Jacobs, and Rabbi Ies Vorst were happy to join President Arib in giving the Jewish festival of lights a place in parliament. Source Christian Union “This story teaches us that any form of darkness, no matter how great or powerful, can be overcome by human strength,” Arib quoted the recently deceased and widely loved Rabbi Jonathan Sacks. “This demonstrates that that little Jewish flame, the Dutch-Jewish community, or what remains of it, is inextricably linked to the wider Dutch society,” Chief Rabbi Jacobs satisfied. Since public chanukah celebrations in the traditional manner are not an option throughout