Met behulp van financiering van de westerse belastingbetalers, en van de Amerikanen in het bijzonder, leren scholen van de Verenigde Naties Arabische kinderen om terrorisme te verheerlijken en voortdurend oorlog te voeren tegen hun Joodse buren, zo blijkt uit een nieuwe film. In de  Explosive Documantery die eind vorige maand werd vrijgegeven door een pro-Israëlische waakhond groep, worden scholen gerund door de UN Relief and Works Agency (UNRWA) zelfs blootgesteld aan het aanbieden van militaire training aan jonge kinderen. Die training, gecombineerd met een curriculum dat vurige Jodenhaat aanleert, is een recept voor rampen, zei de producent, daarbij verwijzend naar de recente golf van aanvallen. Maar nu spreken Amerikaanse wetgevers zich uit, met berichten in de media die zeggen dat wetgeving wordt overwogen om de financiering van de door de VN beheerde scholen te staken.

De film, geproduceerd door het Center for Near East Policy Research, toont talloze jonge kinderen die trots de moord op Joden vieren en uitleggen wat ze op hun VN-scholen hebben geleerd. Er verschijnen ook kinderen op de camera die beloven te zullen vechten voor de Islamitische Staat, of ISIS, en rustig uitleggen hoe ze hopen ooit zelfmoordterroristen te worden. Anderen scheppen op dat ze op een dag hopen Joden met auto’s neer te steken, neer te schieten of aan te rijden. Het nieuwe materiaal, uitgebracht op 27 mei, komt te midden van een nieuwe golf van terroristische aanslagen in Israël, met meer dan 2.200 aanvallen door Arabieren op Joden sinds september vorig jaar. Bij de aanslagen zijn tientallen slachtoffers gevallen en bijna 500 gewonden.

De korte documentaire, getiteld “ The UNRWA Road to Terror: Indonesian Classroom Incitement ”, (VIDEO HELAAS VERWIJDERD DOOR YOUTUBE: Deze video is niet meer beschikbaar. Het YouTube-account dat aan deze video is gekoppeld, is beëindigd), stelt dat de bron van een groot deel van het geweld het pseudo-onderwijs is dat op VN-scholen wordt aangeboden over VN-faciliteiten die worden gefinancierd met geld van de Amerikaanse belastingbetaler. “Bij nadere beschouwing blijkt dat de opstand bepaald niet spontaan is geweest”, zegt de verteller, terwijl op de achtergrond een video van recente brute steek- en moordpartijen wordt afgespeeld. “De wortels ervan komen voort uit een onderwijscurriculum dat aan Palestijnen wordt onderwezen vanaf de eerste klas.” Dat wordt gevolgd door een film vanuit het klaslokaal van de VN, waarbij een volwassene heel jonge kinderen begeleidt bij het zingen dat Israëlisch grondgebied eigenlijk Arabisch is, ‘van de rivier tot de zee’. Veel van de terroristen achter de recente aanslagen zijn opgeleid in VN-scholen, aldus de film.

Er heerst al jaren controverse rond de UNRWA- en VN-scholen in de regio. In 2014 kreeg de VN bijvoorbeeld te maken met een tsunami aan kritiek nadat er  raketten waren gevonden die verborgen waren in een door de VN gerunde school in Gaza – en vervolgens. door VN-arbeiders aan Hamas-terroristen werden overhandigd onder het mom van het doorgeven van de dodelijke wapens aan ‘lokale autoriteiten’. .” In 2012 kwamen de VN-scholen intussen onder internationale kritiek te staan ​​vanwege  het gebruik van pro-terreur- en anti-Amerikaanse schoolboeken  in het onderwijs. Twee jaar geleden  werd een soortgelijke video vrijgegeven waarin VN-scholen jihadlessen aanboden aan jonge Arabieren . Toch blijft het probleem voortduren, waarbij het Center for Near East Policy Research zegt dat het materiaal in de nieuwste video gloednieuw is.

Amerikanen zouden zich ook zorgen moeten maken, gezien het feit dat Amerikaanse belastingbetalers zo’n 4 miljard dollar hebben gestort in de VN-bureaucratie die verantwoordelijk is voor het runnen van de scholen. “Dit is een Amerikaanse kwestie”, legt David Bedein, directeur van de groep achter de documentaire, uit. “Het is een Amerikaanse kwestie omdat de Amerikaanse regering 400 miljoen dollar per jaar – meer dan 1 miljoen dollar per dag – uitgeeft aan de UNRWA, die deze kinderen indoctrineert voor oorlog. En het bevindt zich allemaal in een VN-faciliteit, wat het nog belachelijker maakt. Mensen gaan ervan uit dat VN-faciliteiten vrede zouden leren. Maar als je naar onze films kijkt, zie je dat het precies het tegenovergestelde is.”

Het Center for Near East Policy Research heeft contact gezocht met wetgevers in de Verenigde Staten en andere westerse regeringen die UNRWA financieren. Maar het publiek moet zich ook bewust zijn van wat er gebeurt. “Het allerbelangrijkste zou zijn dat Amerikanen – liberalen, conservatieven, joden, heidenen – opstaan ​​en zeggen: als we het UNRWA-systeem gaan financieren, moet er een nieuw onderwijssysteem komen, een nieuw curriculum dat vrede bepleit, en verzoening, niet oorlog, en dat werkt aan de hervestiging van deze mensen”, zei Bedein.

En het probleem is urgent, voegde hij eraan toe. Bedenk bijvoorbeeld dat de film jonge kinderen laat zien die bezig zijn met wat lijkt op militaire training met nepvuurwapens. “Wat je moet begrijpen is dat deze scholen een volledig militair trainingssysteem hebben ontwikkeld”, vervolgde Bedein, ook al jarenlang journalist. ‘Hoeveel mensen realiseren zich dat er in deze kampen militaire trainingen plaatsvinden? Het is niet eens alleen maar haateducatie, het is oorlogseducatie. Het onderwijs van de afgelopen 16 jaar en het schoolsysteem is gewijd aan het indoctrineren van kinderen om oorlog te voeren tegen de Joden.” En de resultaten zijn duidelijk.

Centraal in het controversiële leerplan staat wat bekend staat als het ‘recht op terugkeer’, het argument dat Arabieren die in 1948 in het huidige Israël woonden, en hun nakomelingen, zich daar op een dag opnieuw zouden moeten kunnen vestigen. “Op dit moment is het leerplan gebaseerd op het voorbereiden van kinderen op de gewapende strijd tegen Israël, waarbij een beroep wordt gedaan op wat zij het recht op terugkeer noemen”, vervolgde Bedein. “Er is geen reden om deze mensen in kampen te houden onder de valse belofte van het recht op terugkeer. Het recht op terugkeer was op één ding gebaseerd: de wens van de vluchtelingen om terug te keren en in vrede met de Joden te leven. Er zijn geen tekenen dat dat gebeurt.”

Bedein zei dat Arabieren sinds de jaren vijftig in de ‘vluchtelingenkampen’ van de VN verblijven onder de premisse van het recht op terugkeer, waaronder ongeveer driekwart van de bevolking van Gaza. “Ze krijgen van de UNRWA te horen dat de enige rehabilitatie die ze moeten ondernemen, is terug te gaan naar de huizen die ze in 1948 verlieten, die nu Israëlische steden zijn”, zei hij. Het is tijd voor  serieuze hervormingen , voegde Bedein eraan toe, en noemde het idee van terugkeer dat door de VN-leerboeken wordt gepusht een onrealistisch recept voor het bestendigen van rampen. In plaats van de fantasie in de hoofden van Arabische kinderen te trommelen, moeten ze iets anders aangeboden krijgen dan de huidige status van ‘vluchtelingen voor altijd’. En het geweld en de gewelddadige mentaliteit die door de VN-scholen in stand worden gehouden, moeten stoppen, zei hij.

“Als dit door Iran zou worden gefinancierd, zouden we niet te veel kunnen doen”, zegt Bedein, die al dertig jaar onderzoek doet naar de UNRWA. “Maar omdat dit wordt gefinancierd door de Verenigde Staten, de grootste donor, is er geen reden dat dit zou moeten gebeuren.” Op dit moment, vervolgde hij, geven donorregeringen, vooral uit het Westen, “geld af aan de UNRWA en haar kampen als manna uit de hemel, zonder enige controle, zonder enige beperking, en dat is behoorlijk slecht.” Daarom zijn hij en anderen van plan te blijven aandringen op verandering, “in een poging bloot te leggen wat er aan de hand is, met het oog op hervorming van het UNRWA-systeem.”

De groepsdirecteur zei ook dat “veel Palestijnse Arabieren zich identificeren met onze zaak – ze willen niet betutteld worden, en vertelde dat ze terug moeten gaan naar waar ze in ’48 vandaan kwamen,” zei hij. “Het is belachelijk.” De documentaire is al vertoond aan mensen op Capitol Hill, en de organisatie van Bedein is van plan Arabische experts erbij te halen om aan wetgevers uit te leggen wat er in het curriculum en de programma’s van de VN-scholen staat. Er is ook aandacht aan besteed in meerdere nieuwsberichten in Israël en de Verenigde Staten.

Ambtenaren van de UNRWA hebben Bedein en andere critici bekritiseerd, waarbij woordvoerder Christopher Gunness  tegen Fox News zei  dat het bedrijf ‘gedupeerd werd door David Bedein’. Volgens Gunness hebben Bedein en zijn team de beelden verkregen van kinderen op VN-scholen die terrorisme promoten door ‘leidende vragen’ te stellen, zoals ‘in hoeverre haat je Joden?’ De VN-functionaris vertelde Fox en andere media ook dat Bedein Arabische scholen had laten zien die niet door de VN werden beheerd, en leraren die beweerden voor de VN te werken, maar dat in werkelijkheid niet deden. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft naar verluidt de beschuldigingen onderzocht en er bij de UNRWA op aangedrongen hetzelfde te doen, maar beweerde ook dat eerdere beschuldigingen van Bedein in het verleden ‘ontkracht’ waren. Gunness van de VN zei dat de materialen in het verleden waren beoordeeld en “grotendeels” vrij waren bevonden van opruiing.

Bassam Eid, een Palestijnse mensenrechtenactivist en politiek analist, geciteerd door Fox News, zei echter dat de documentaire accuraat was. “De film geeft een accuraat beeld van de UNRWA-school”, legt Eid uit, die door Fox wordt omschreven als een “vooraanstaand Palestijnse mensenrechtenexpert.” De deskundige vertelde Fox ook dat “het pleiten voor geweld ongebreideld blijft, gedicteerd door leraren die de door de VS gefinancierde UNRWA-scholen leiden.”

Toen hem werd gevraagd hoe hij en zijn team aan de beelden kwamen, zei Bedein dat ze een Amerikaanse en enkele Palestijnse beveiligers naar de scholen hadden gestuurd, en dat de bevordering van geweld helemaal niet verborgen was. ‘Ze verbergen het niet eens,’ zei Bedein. “De [Palestijnse Bevrijdingsorganisatie] is erg trots op wat zij in de klas doet.”

Amerikaanse wetgevers uitten hun verontwaardiging over het feit dat Amerikaanse fondsen de controversiële VN-scholen steunden. Afgevaardigde Doug Lamborn (R-Colo.) vertelde bijvoorbeeld aan Fox News dat grote hervormingen van de VN-scholen nodig waren. “Het is een misdaad tegen de menselijkheid, een schande, en bereidt op geen enkele manier de Palestijnse bevolking of toekomstige generaties Palestijnen voor op vrede met de Israëli’s”, zei het congreslid. “Het is onaanvaardbaar dat de internationale gemeenschap, inclusief de Verenigde Staten, UNRWA financiert zonder verandering te eisen.”

In een gesprek met de  Jerusalem Post herhaalde Lamborn   deze opmerkingen. “Het Congres stelt al jaren vragen over de UNRWA, en het is belangrijk dat we dat blijven doen totdat we er zeker van zijn dat het gebruikte curriculum en het onderwijs dat de kinderen krijgen hun geest niet vergiftigen”, zei Lamborn. “Leerboeken en ander materiaal dat Israël delegitimeert, het Joodse volk denigreert, het ‘recht op terugkeer’ door gewelddadige strijd promoot en het martelaarschap verheerlijkt, moet worden verboden.” Bedein zei dat de film aan wetgevers in het Westen zal worden vertoond in een poging om de dreiging van de VN-scholen onder de aandacht te brengen en om zinvolle hervormingen veilig te stellen.

Ondertussen werken andere Amerikaanse wetgevers eraan om de VN van Amerikaans grondgebied te verdrijven en het Amerikaanse lidmaatschap van het korps op te zeggen, dat vaak belachelijk wordt gemaakt als de ‘dictatorsclub’ in Amerika. Onder verwijzing naar, naast vele andere zorgen, de systemische anti-Israëlische vooroordelen die sommige critici zelfs antisemitisme hebben genoemd,  introduceerde vertegenwoordiger Mike Rogers (R-Ala.) de American Sovereignty Restoration Act  om de Amerikaanse regering te dwingen zich terug te trekken uit de VN en alle financiering in te trekken. . Als bewijs van anti-Israëlische vooroordelen bij de VN wijzen critici erop dat  meer dan de helft van de resoluties van de VN-Mensenrechtenraad  waarin regeringen werden bekritiseerd, veroordelingen van Israël waren.

________________________________________

Alex Newman, een buitenlandse correspondent voor  The New American , is normaal gesproken in Europa gevestigd. Volg hem op Twitter  @ALEXNEWMAN_JOU . Hij is te bereiken via  anewman@thenewamerican.com