NEDERLANDS + ENGLISH
Er is soms veel te doen over Messiaanse gemeenten. Wat zeggen de Messiaanse Joodse mensen er zelf van. Iris Iffert en Jael Kalisher van King and Kings Ministries in Jeruzalem leggen uit wat Messiaans betekent.

ENGLISH:
There is sometimes much to be said about Messianic congregations. What do Messianic Jewish people say about it themselves. Iris Iffert and Jael Kalisher of King and Kings Ministries in Jerusalem explain what Messianic means