Alleen Nederlands

Wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en Zaligmaker, Jezus Christus (Titus 2:13). Hij zal komen om ons op Zijn tijd te redden uit deze goddeloze en hopeloze wereld.

Door: Godskalender.nl

Zonder deze hoop is het haast onmogelijk te kijken naar de gebeurtenissen om ons heen. Als we beseffen wat er allemaal gaat komen, kunnen we beroofd worden van onze hoop, vreugde en ons geloof. Dat is exact wat onze tegenstander, de duivel wil. Hij is gekomen om ons te beroven van onze vreugde, onze hoop verloren te laten gaan en ons geloof te doden.

Ondanks deze tegenstand kunnen we met verwachting uitkijken naar 2023, omdat we een verankerde hoop hebben in de komst van Jezus Christus!

Wat staat er op de agenda van de wereld in 2023? Hierbij staan vier woorden centraal: digitaal, analoog, Apple en oogappel.

Digitaal

Als er iets gaat veranderen in 2023 is dat wel het geld. Deze stap is namelijk nodig om in de grote verdrukking één wereldmunt te introduceren, waarbij door middel van het merkteken van het beest, niemand kan kopen of verkopen (Openbaring 13:16-17). In 2023 gaat het draaien om de introductie van CBDC’s, of in gewoon Nederlands, digitaal geld van de centrale bank. Voor ons gaat dit dus om de digitale euro. Als we de Europese Centrale Bank mogen geloven blijft cash geld nog jaren bestaan en is de digitale munt daar een aanvulling op. Toch rijst de vraag: hoe snel verdwijnt cash geld? Het is zo dat we nog nauwelijks cash betalen en als dat op zou houden te bestaan, zullen een hoop mensen daar niet rauwig om zijn.

Het gaat veel meer om de technologie achter de digitale munt. Want met deze technologie is er de mogelijkheid om elke uitgave te monitoren en daarop invloed uit te oefenen. Dát is het gevaar wat we zien: de digitale munt kan gebruikt worden als een kredietsysteem, waarbij je dus wél geld mag uitgeven als je CO2 uitstoot niet te hoog is, of dat je gedrag goed is, of dat je gevaccineerd bent. Als dat gebeurt, en dat is niet onwaarschijnlijk, dán is het een systeem wat in handen van de antichrist heftige gevolgen kan hebben.

Analoog

Het tegenovergestelde van digitaal is analoog, maar het gaat ons vooral om het laatste stuk van dit woord, nl. loog. Wat we zien is een toename aan misleiding, aan liegen en bedriegen. Waarheid en leugen zijn soms moeilijk te onderscheiden en aan alle kanten wordt de wereld klaargestoomd voor de komst van de vader van de leugen, de duivel zelf, in de persoon van de antichrist.

Misleiding werd de aflopen jaren steeds meer zichtbaar in de coronapandemie en alles wat daarmee samenhing. Deze misleiding zal niet stoppen, sterker nog: het zal alleen maar toenemen.

In oktober 2019 (nog vóórdat corona begon) werd er in New York een bijeenkomst gehouden waarbij een simulatie was hoe men om moest gaan met een virus, genaamd corona. Deze bijeenkomst is bekend geworden als Event201 en werd georganiseerd door de Bill and Melinda Gates Foundation en het John Hopkins Center for Health Security. Zéér verbazingwekkend is, dat in oktober 2022 weer een simulatie plaatsvond in Brussel, dit keer met de naam Catastrophic Contagon. De pandemie die nu werd gesimuleerd is dodelijker dan het corona-virus en zal vooral kinderen en tieners raken.

Ook op het gebied van religie is er een enorme misleiding. Dit is nodig om één wereldreligie te creëren, waardoor iedereen die op de aarde woont, het beest gaat aanbidden (Openbaring 13:8). Zo zal hét symbool van die ene wereldreligie in 2023 geopend worden in Abu Dhabi, namelijk het Abrahamic Family House.

Een ander voorbeeld is de uitspraak van de voorzitter van de raad van bestuur van Blackrock, Tom Donilon (één van de twee grootste investeringsmaatschappijen in de wereld). Hij vertelt ons dat we ons al in de nieuwe wereldorde begeven.

Apple

Internet is nodig om twee getuigen te zien, want er staat in Openbaring 11:9, dat de mensen uit de volken, stammen, talen en naties hun dode lichamen voor drie dagen zullen zien. Ook bij de wederkomst van Jezus Christus zal elk oog hem zien. Dit is een onderdeel van de rol die Google, Apple, Microsoft en Meta (Facebook) hebben.

Daarnaast is het gewoon dat je een digitaal leven naast je normale leven hebt. Sociale media en online zijn, het hoort erbij. Nieuw is dat je een avatar kunt maken, die zijn eigen leven gaat leiden op internet. Deze avatar is een online weergave van jezelf en wordt je identiteit in de metaverse. De metaverse is een virtuele driedimensionale wereld, een afspiegeling van de echte wereld, maar dan zonder begrenzing. Het klinkt allemaal onschuldig en het lijkt leuk een virtuele afbeelding van jezelf te hebben, maar helpt je wennen aan het maakbare, aan het “ik ben wie ik wil zijn”. Dit staat haaks op het Goddelijke ontwerp waarbij man en vrouw geschapen zijn.

De technologie van 5G, en misschien straks zelfs 6G, helpt erbij om alles via het Internet te laten verlopen: betalen en herkenning zijn al heel gewoon. Maar als er door middel van een sociaal kredietsysteem controle op je wordt uitgevoerd, dan wordt je gevangen als een prooi van een spin in een web.

Mijn Oogappel

Israël is de oogappel van God en dat is de hoofdreden waarom er zoveel te doen is om dit stuk land. Ook wat we momenteel in Israël zien gebeuren past perfect in het profetische beeld wat de Bijbel ons schetst.

Het Abraham Akkoord is een akkoord wat de potentie heeft om verder groeien met nieuwe landen, waaronder Saoedi-Arabië. Vervolgens zou dit akkoord gebruikt kunnen wordt door de antichrist om het te versterken, zoals in de Bijbel voorzegt is. En hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang (Daniël 9:27).

Gedurende de grote verdrukking zal er een tempel zijn waar God aanbeden wordt en deze zal halverwege de grote verdrukking verontreinigt worden door de antichrist. Dit houdt uiteraard in dat er een Derde Tempel zal moeten zijn en als we nu al alle voorbereidingen zien, weten we dat de start van de bouw al dichtbij is. Want inmiddels zijn er in Israël vijf rode vaarzen goedgekeurd; deze dienen voor de tempelreiniging (Numeri 19:5-6). Ook wordt er in Israël gebouwd aan een directe treinverbinding tussen het vliegveld Ben Gurion en de Tempelberg. Daarnaast is er een discussie gaande in de Knesset of er een minister benoemd moet worden die zich alleen met de Derde Tempel bezig gaat houden.

En verder in 2023?

Er lijken steeds meer puzzelstukjes op hun plaats te liggen waarmee de profetische puzzel bijna compleet lijkt. Alle stukjes zijn aanwezig waardoor de antichrist op het toneel kan verschijnen, alleen ze liggen nog niet perfect op hun plaats. Wél zien we in al zijn volheid de tekenen van de grote verdrukking zich ontwikkelen.

Corona in een nieuwe variant lijkt weer terug te komen nu er in China een grote uitbraak is, die de potentie heeft wereldwijd toe te slaan, met lockdowns en andere maatregelen tot gevolg.

Op allerlei fronten klinken waarschuwingen tegen voedseltekorten. Neem bijvoorbeeld David Beasley, uitvoerend directeur van het voedselprogramma van de VN. Hij waarschuwt voor “een perfecte storm bovenop een perfecte storm” en “dat wordt een hel”.

Het klimaat zal meer en meer zijn aandacht opeisen. Het “redden” van de aarde is topprioriteit en deze hype dringt ook de kerk binnen onder het mom van goed rentmeesterschap. En ja, het is goed om zorgvuldig met het milieu om te gaan. Maar besef ook dat deze aarde wordt vervangen door een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Onze hoop is eeuwig en niet gericht op het redden van deze aarde.

Donkere wolken

Er hangen donkere wolken rondom de aarde, gevuld met satanisch gif. In 2023 zal dit gif steeds meer doordringen in de maatschappij zoals wij hem kennen. Recessie, inflatie, schaarste, misleiding: het zal er allemaal zijn. Het abnormale zal normaal genoemd worden en op het gebied van het samensmelten tussen mens en computer zullen verdere stappen gezet worden. Dit transhumanisme sluit God buiten en plaatst de mens in het middelpunt van het leven. Door het toenemen van controle door de overheid zul je je steeds meer ongemakkelijk gaan voelen. De vraag rijst: Hoe houd jij je staande?

Misschien is dat wel een verkeerde vraag! Een betere vraag is: door Wie laat jij je staande houden? Want in eigen kracht is dit een zware (s)t(r)ijd, maar samen met Hem springen we over een muur. Laat je hoop niet roven, door alles wat er staat te gebeuren. In Hem hebben we een onwankelbare hoop en kijken uit naar Zijn komst. Ondanks alles wat er op ons af komt, is daar de roep om op te staan en omhoog te kijken, naar het hemelse, naar het toekomstige.

In 2023 mag je vasthouden aan de belofte van Jezus, dat Hij een plaats voor ons gereed zal maken. Als deze plaats gereed is, zal Hij terugkomen en ons meenemen, zodat ook wij zullen zijn waar Hij is (Johannes 14:3).  We zijn met elkaar onderweg naar het Beloofde Land! Daar zal geen pijn meer zijn, geen traan meer worden gelaten, maar louter vreugde, intense vreugde! Oh, wat zien we uit naar Hem!