(Shutterstock/Illustrative)

Nederlands + English

Nadat de 11-jarige zei dat hij Joods was, sloegen en verstikten de daders hem samen met verbale geweld.

Door Lauren Marcus, World Israel News

Een 11-jarige Joodse jongen werd lastig gevallen en geslagen op straat in het Essonne district ten zuiden van Parijs omwille van zijn religie, meldde het Franse dagblad Le Parisien.

Volgens een rechtbankverslag van de aanval, dat in bezit kwam van Le Parisien, liep de jongen in september met klasgenoten van school naar huis toen hij werd benaderd door twee 14-jarige jongens.

De oudere jongens vroegen of hij Joods was. Toen hij bevestigend antwoordde, sloegen de daders het slachtoffer terwijl ze hem verstikten en verbaal mishandelden.

Een van de jongens zei: “Vuile Jood, we gaan je vergassen, zoals ze vroeger met de Joden deden,” en legde zijn hand over de mond van de jongen.

De aanvallers vroegen de jongen “zich over te geven”, en het bange slachtoffer stemde toe. De oudere jongens sloegen hem tegen de grond en salueerden als Nazi’s.

De pesterijen stopten echter niet na dat incident. Le Parisien meldde dat de daders het slachtoffer elke dag bleven mishandelen totdat hij ongeveer een week na de eerste aanval zijn ouders over de situatie vertelde.

De ouders deden aangifte bij de politie en de oudere jongens zullen naar verluidt in de jeugdrechtbank worden aangeklaagd voor misdrijven die verband houden met antisemitisch geweld.

Tijdens het verhoor beweerde een van de jongens dat hij niet wist wat een Hitlergroet was en dat hij het gebaar uitvoerde zonder de implicaties of de geschiedenis achter de daad te begrijpen.

De andere jongen gaf toe dat hij wist wat de Hitlergroet voorstelde.

De jongens hadden geen strafblad en een van hun advocaten voerde als excuus voor hun gedrag aan dat ze waren beïnvloed door gewelddadige “oorlogs “videospelletjes.

Bij een ander incident arresteerde de Franse politie afgelopen donderdag een tiener die buiten een joodse school in Lyon met een groot hakmes zwaaide. Naar verluidt slingerde hij projectielen naar leerlingen van de school terwijl hij schreeuwde dat ze “vuile Joden” waren.

ENGLISH

After the 11-year-old said he was Jewish, the perpetrators beat and choked him along with the verbal abuse.

By Lauren Marcus, World Israel News

An 11-year-old Jewish boy was harassed and beaten on the street in the Essonne district south of Paris because of his religion, French daily Le Parisien reported.

According to a court account of the attack obtained by Le Parisien, the boy was walking home from school with classmates in September when he was approached by two 14-year-old boys.

The older boys asked if he was Jewish. When he answered in the affirmative, the perpetrators beat the victim while choking and verbally abusing him.

One of the boys said “Dirty Jew, we are going to suffocate you with gas as they did before to the Jews,” and placed his hand over the boy’s mouth.

The attackers asked the boy to “surrender,” and the frightened victim agreed. The older boys slammed him to the ground, then performed Nazi salutes.

However, the harassment didn’t stop after that incident. Le Parisien reported that the perpetrators continued abusing the victim each day until he told his parents about the situation around a week after the first attack.

The parents filed a report with the police and the older boys will reportedly be charged with crimes related to antisemitic violence in juvenile court.

During questioning, one of the boys claimed he did not know what a Nazi salute was and that he performed the gesture without understanding the implications or history behind the act.

The other boy admitted that he knew what the Nazi salute represented.

The boys had no prior criminal record, and one of their lawyers floated the excuse that the pair had been influenced by violent “war” video games as a reason for their behavior.

In a separate incident last Thursday, French police arrested a teenager brandishing a large meat cleaver outside of a Jewish school in Lyon. He reportedly hurled projectiles at students in the school while screaming that they were “dirty Jews.”