Nederlands + English

“Ik wil mijn leven terug, maar er is geen weg meer terug,” zegt een wanhopige Israëlische vrouw. De coronavaccinatie heeft haar leven verwoest. Avital Livny zette ‘The testimonies project’ op om datgene te laten zien wat de mainstream media verbergen: vaccinatieschade.

Bron NineForNews

Ze wilden naar de synagoge blijven gaan, naar hun werk gaan, vrij zijn. Nu kunnen ze dit alles niet meer doen. Ze hebben hevige pijn, zijn ernstig ziek geworden of rouwen om hun dierbaren.

De muren en trap zaten onder het bloed

“Ik ben 27, ik heb altijd gewerkt. Nu heb ik een hartaandoening. Waarom overkomt mij dit?” klaagt een

Een man verloor zijn zoon. Gezonde, jonge vrouwen zijn arbeidsongeschikt verklaard. “Wij zijn labratten. Het is een internationale catastrofe!” zegt een vrouw.

Myocarditis, miskramen, overlijden, in deze film vertellen 36 vaccinslachtoffers hoe hun leven verwoest is:

 

ENGLISH

“I want my life back, but there is no going back,” says a desperate Israeli woman. The corona vaccination has destroyed her life. Avital Livny set up “The testimonies project” to show what the mainstream media hides: vaccine damage.

Source: NineForNews

They wanted to keep going to synagogue, go to work, be free. Now they can’t do any of this. They are in severe pain, have become seriously ill or are grieving for their loved ones.

The walls and stairs were covered in blood

“I am 27, I have always worked. Now I have a heart condition. Why is this happening to me?” complains one young man. “I had a miscarriage. The walls and stairs were covered in blood,” says a mother who lost her second child after the corona vaccination.

A man lost his son. Healthy, young women have been declared incapacitated. “We are lab rats. It’s an international catastrophe!” says one woman.

Myocarditis, miscarriages, death, in this film 36 vaccine victims tell how their lives have been destroyed: