Nederlands + English

Als je ontmoedigd raakt door de wereld van vandaag, willen we je inspireren met de verhalen van overwinnaars in de Bijbel. Je denkt misschien dat je niet veel gemeen hebt met mensen uit het Midden-Oosten van millennia geleden. Maar er is één belangrijk ding dat ons verenigt: het anker van onze ziel. God geeft ons vandaag kracht, net zoals Hij deed aan Zijn profeten, koningen en discipelen, om deze wereld te overwinnen.

Wie zijn de overwinnaars?

Zij zijn degenen die het geloof hebben behouden en de wedloop hebben beëindigd. De Messias waarschuwde ons: “In deze wereld zul je verdrukking hebben. Maar houd moed; Ik heb de wereld overwonnen’ (Johannes 16:33).

Dit zijn hoopvolle woorden, maar hoe passen we ze toe in ons leven? Hoe kunnen we ‘moed vatten’ en niet alleen volharden in de wedloop, maar ook de obstakels overwinnen die voor ons liggen?

In een tijd waarin velen van ons zich moe voelen en het moeilijk hebben, moeten we nota nemen van de woorden van Johannes in een van zijn brieven: “dit is de overwinning die de wereld heeft overwonnen – ons geloof” (1 Johannes 5:4).

Lees verder om erachter te komen wie de Overwinnaars in de Bijbel zijn en wat we van hun verhalen kunnen leren.

Armoede, haat en geweld overwinnen

Jozef, de zoon van Jacob, was voor zover we weten een gelukkige jongen, die door zijn vader werd voorgetrokken. Deze gunst maakte echter geen indruk op zijn broers. De jaloezie zette hen tot tragische acties aan. Eerst besloten ze hem te doden en hem voor dood achter te laten. Een van de broers, Ruben, overtuigde hen om hem niet te doden, maar hem in een put te gooien.

Terwijl Ruben weg was, verkochten de andere broers Jozef als slaaf. Daarna bleven andere tegenslagen als vallende dominostenen volgen. Jozef werd verkocht aan het huis van Potifar. Nadat hij de avances van Potifars vrouw had afgewezen, werd hij gevangengezet. En terwijl hij in de gevangenis zat, werd hij vergeten.

We weten dat het verhaal daar niet eindigt – met een reeks wonderen werd het leven van Jozef hersteld. Hij werd herinnerd door een voormalige medegevangene die de deuren voor hem opende om met Farao te praten. Jozef werd opnieuw begunstigd.

Hij werd een belangrijke leider in het bestuur van de Farao. Daarna trouwde hij met een Egyptische vrouw en kreeg twee gezonde zonen. Uiteindelijk werd hij herenigd met zijn broers en zijn vader. Het lijkt netjes te passen in een “zij leefden nog lang en gelukkig”verhaal toen alles was gezegd en gedaan.

Jozef de overwinnaar

En dat was in zekere zin ook zo. Jozef zei tegen zijn broers dat ze niet moesten treuren, omdat God hem vooruitstuurde om hen voor de hongersnood te bewaren. Maar we moeten het wel in gedachten houden.

Toen Jozef voor dood in de put werd achtergelaten, toen hij in de karavaan van de slavenhandelaar zat, op zijn best in afwachting van een onzekere toekomst… Toen hij werd verraden door de vrouw van zijn opdrachtgever, toen hij in de gevangenis zat in de hoop dat iemand zich hem zou herinneren…

Jozef kende het hele verhaal niet. Hij kon het einde niet zien.

God zit niet met zijn handen in het haar en zegt: “Nou, dat zag ik niet aankomen. Ik denk dat ik het ten goede zou kunnen gebruiken…’ God weet het. Hij ziet het allemaal. Hij voelt onze pijn en is volledig soeverein over ons leven. En hoewel anderen van plan zijn ons pijn te doen, of dat onze omstandigheden ons overweldigen, is God van plan Zijn macht bekend te maken.

God zal ons door deze omstandigheden leiden en ons aan de andere kant laten uitkomen als een overwinnaar.

Depressie en raciale verdeeldheid overwinnen

Wil je een verhaal horen van iemand die bijna in alle opzichten uit een achterstandswijk kwam? Maak kennis met Naomi en Ruth.

Naomi verloor haar man en haar twee zonen in een vreemd land. Ze bleef achter met twee schoondochters, nu ook weduwen. Een van hen, Orpa, besloot in haar geboorteland Moab te blijven. Maar de andere, Ruth, weigerde Naomi’s zijde te verlaten. Samen besloten ze terug te gaan naar Juda.

Heb je ooit naar huis moeten terugkeren nadat de dingen niet zijn gegaan zoals je had gepland? Ook al heb je een plek om naar terug te keren, je kunt het ‘ik zei het je toch’ bijna van mijlenver horen.

De Hebreeuwse naam Naomi komt van het woord voor aangenaam. Maar in deze fase van haar leven was Naomi zo radeloos dat ze niet meer bij haar naam genoemd wilde worden. Ze vroeg de mensen om haar heen om haar Mara te noemen, wat ‘bitterheid’ betekent.

Ondertussen werd Ruth in het volslagen onbekende gegooid. Ze was een buitenlander die zich niet op haar plaats voelde, iets waar toeschouwers graag commentaar op hadden. Maar Ruth ging door met wat Naomi haar elke dag opdroeg, ook al was het niet veel. En God was haar gunstig gezind.

Het voorbeeld van Ruth

God plaatste Ruth in het veld van Boaz, waar ze de aandacht van de eigenaar trok. Na verloop van tijd veranderde zijn vriendelijkheid in genegenheid en resulteerde in liefdevolle achtervolging. Hij koos er liefdevol voor om zowel voor Ruth als voor Naomi te zorgen. Uiteindelijk trouwde Boaz met Ruth en hun zoon, Obed, werd de grootvader van koning David.

Ruth voelde zich anders en buitengesloten. Maar door haar voorbeeld leert God ons om onze zaken te doen en niet snel boos te worden. Wetende dat de Heer met je is, kun je je hoofd hoog houden en Zijn gunst zoeken.

En Naomi? Ze had alle reden om depressief te zijn. Ze rouwde nog steeds toen ze in Juda aankwam, maar ze gaf het leven niet op. Naomi deed meer dan overleven – ze vond een plek om te wonen en werd een mentor voor Ruth.

Soms lijken onze beste jaren alleen maar een herinnering en lijken onze dagen onzeker. Maar wat als we het leven dag voor dag zouden nemen? Deze dappere vrouwen concentreerden zich op de zorgen van elke dag terwijl ze hun toekomst aan God toevertrouwden.

Geestelijke blindheid overwinnen

We hebben allemaal die ene vriend of familielid die totaal niet op het evangelie lijkt te reageren. We hebben geprobeerd met ze te praten, oh wat hebben we het geprobeerd, maar ze willen het gewoon niet. Ze zijn niet alleen onverschillig – ze bespotten ons geloof. Als je een eerste generatie gelovige in Israël bent, kan dit gelden voor een hele gemeenschap van mensen!

Kun je iemand bedenken die tegen je is vanwege je geloof?

Dit is zeker niet gemakkelijk om mee om te gaan, maar er is hoop. We hebben de zekerheid dat het verlossingswerk volledig is voltooid. Als we de liefde van de Messias met anderen delen, vervullen we onze roeping om het evangelie te delen. Eerst aan de Jood en daarna aan de Griek, de uitkomst in Gods handen latend.

De apostel Paulus had de beste evangelisten kunnen laten proberen hem voor zich te winnen, maar het was de Heer zelf die hem achtervolgde. Jezus verblindde letterlijk Paulus’ fysieke ogen om zijn geestelijke ogen te openen. Uiteindelijk is het alleen God die de geestelijke blindheid uit ons hart kan verwijderen.

Laten we het leven van Paulus onder de loep nemen.

We kunnen hoop hebben voor onze familie en vrienden doordat de Messias genadig is en van ons houdt toen we nog zondaars waren. Hij heeft meer genade, vriendelijkheid, barmhartigheid en geduld dan wijzelf ooit kunnen opbrengen. En we kunnen erop vertrouwen dat Hij blijft werken aan de harten van degenen die ons haten.

Als je voor je vijanden blijft bidden, denk dan eens aan het verhaal van Paulus. Hij was de ergste vervolger van Jezus’ volgelingen. Ik weet zeker dat de discipelen nooit hebben gedroomd dat op een dag deze religieuze fanaticus, die hen zoveel pijn heeft bezorgd, op een dag het evangelie van Jezus de Messias zou prediken!

Dit betekent niet dat we misbruik moeten verduren. We moeten ons absoluut verre houden van relaties en situaties die schadelijk zijn. Maar we vertrouwen erop dat God het onmogelijke kan doen en dat verlossing in Zijn macht is.

“Wie is hij die de wereld overwint, anders dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?” (1 Johannes 5:5)

Apathie en twijfel overwinnen

Kun je je voorstellen dat je dagelijks tijd met de Messias doorbrengt, en dan ontkent dat je Hem zelfs maar kende? Stel je voor dat je jaren naast Hem op aarde loopt en Hem dan teleurstelt door Hem niet één, maar drie keer te verloochenen?

Ik zou me zo vreselijk schamen dat ik in een gat zou willen kruipen en er nooit meer uit komen! Ik weet zeker dat dat precies is hoe Petrus zich voelde.

Peters ontkenning en het vreselijke besef wat hij had gedaan nadat de haan had gekraaid, was een moment van waarheid voor hem. Hij was niet zo’n grote, geweldige discipel die hij dacht te zijn. Jezus moest zijn zwakheden en trots aan hem openbaren, zodat Hij, Zijn leraar en verlosser, de relatie tussen Petrus en Zichzelf kon herstellen.

Net als Petrus

Het mooie van dit verhaal is dat Jezus altijd wist wat er ging gebeuren. Het was geen verrassing voor Hem. En het was een moment van genade voor Petrus. Als hij de Messias niet had verloochend en beseft had wat hij had gedaan, zou hij nooit de kans hebben gekregen om de realiteit onder ogen te zien.

En de realiteit was dat hij zwak was. En hij moest zich bekeren om hersteld te worden. We hebben allemaal gebieden in ons karakter die genezing en groei nodig hebben. Of je nu 50 jaar of vijf dagen bent gered, er ontbreekt iets dat schaamte kan veroorzaken.

We kunnen altijd gewoon “harder proberen”, maar hoe vaak werkt dat echt? Onze zwakheden en tekortkomingen onder ogen zien is een kans om uit onze schuilplaats te komen. Jezus nodigt ons uit in het licht van de waarheid te komen. Jezus biedt ons Zichzelf aan, als antwoord op onze zwakheid.

Nadat Petrus was hersteld, kon hij eindelijk zijn ware roeping volgen. Hij wandelde in vrijheid, zonder schuld of schaamte. Dat is wat de Messias doet – Hij stelt ons in staat om onze eigen beperkingen te overwinnen.

Discriminatie overwinnen

Jezus dreef zeven demonen uit uit een vrouw in Galilea. Last hebben van demonen is geen kleinigheid. Deze vrouw was verontrust door dingen die buiten haar controle waren, maar de samenleving negeert dergelijke feiten vaak. Ze zou nog steeds verbannen en geïsoleerd zijn.

Haar naam was Maria Magdalena en Jezus redde haar leven.

Jezus gaf Maria Magdalena genezing en herstel. Daarom reisde ze met Jezus mee en diende Hem met de discipelen (Lucas 8:2, Marcus 16:9). Deze moedige vrouw overwon het stigma van haar verleden met gratie. Ze schaamde zich niet voor haar verleden, ook al was het pijnlijk, omdat God haar een toekomst gaf.

Maria Magdalena volgde waardig haar roeping en zocht niet de aandacht van anderen. Ze bleef gewoon dicht bij Jezus. Later was ze ook getuige van de kruisiging en begrafenis van Jezus; ze was een van de eersten die het lege graf zag. En ten slotte was zij de allereerste persoon met wie de herrezen Jezus sprak en haar vertelde wat ze de andere discipelen moest gaan zeggen.

Leren van Maria Magdalena

Wie zijn de mensen in je leven die emotioneel of spiritueel verontrust zijn? Of misschien heb je moeite om je opgenomen te voelen? Je hoeft geen zeven demonen te hebben om gepest of gediscrimineerd te worden. Maar net als Maria Magdalena kun je troost vinden in de liefde van Jezus. Ze gaf alleen om Zijn mening en Zijn achting.

In onze dagen bij het najagen van macht op sociale media en de valse belofte van onmiddellijke populariteit, voelt sociale uitsluiting als een strafrechtelijke straf. Het is moeilijk om alleen met Jezus te wandelen, als al onze vrienden een andere richting willen inslaan. Maar nogmaals, denk aan Maria Magdalena.

“U bent van God en hebt ze overwonnen, want Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.”   (1 Johannes 4:4 NBV)

Vrienden komen en gaan, maar Jezus is de Vriend die hechter is dan een broer. Zijn pad is een waardig pad. In Hem is volmaakte liefde, zekerheid en zelfrespect. Jezus biedt je een leven aan met een doel en een eeuwigheid van vervulling.

Je bent een overwinnaar!

Ik hoop dat je je aangemoedigd voelt om je wedloop met volharding te lopen en de hele weg naar Jezus te kijken. Velen zijn u voorgegaan en omringen u nu als een grote wolk van getuigen. Hoe moeilijk het leven ook wordt, Jezus zal je door elke storm heen dragen.

“…Loop met volharding de wedloop die voor ons ligt, onze ogen gericht houdend op Jezus, de auteur en volmaker van ons geloof, die voor de vreugde die voor hem lag, een kruis heeft verdragen en de schande veracht en is aan de rechterhand gaan zitten van Gods troon.” (Hebreeën 12:1-2)

Onze overwinning ligt in ons getuigenis – het verhaal dat naar Jezus verwijst . God zal het werk voltooien dat Hij in ons is begonnen. We weten wie het laatste woord heeft in ons verhaal, wat er ook gebeurt. Christus heeft al overwonnen – en daarom overwinnen wij!

“En zij hebben overwonnen… door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.” (Openbaring 12:11)

*********************************************
ENGLISH

If you find yourself discouraged with the world today, we want to inspire you with the stories of overcomers in the Bible. You may think that you don’t have much in common with middle easterners from millennia ago. But there is one important thing that unites us – the anchor of our souls. God is giving us strength today, just like He did to His prophets, kings and disciples, to overcome this world.

Who are the Overcomers?

They are the ones who kept the faith and finished the race. The Messiah warned us, “In this world you will have tribulation. But take heart; I have overcome the world” (John 16:33).

These are hopeful words, but how do we apply them in our lives? How do we “take heart” and not only endure in the race, but overcome the obstacles set before us?

At a time when many of us feel tired and hard-pressed, we should take note of John’s words in one of his letters: “this is the victory that has overcome the world – our faith” (1 John 5:4).

Read on to find out who the Overcomers in the Bible are and what we can learn from their stories.

Overcoming Poverty, Hatred and Violence

Joseph, son of Jacob, was as far as we know a happy boy, favored by his father. This favor, however, did not impress his brothers. The jealousy led them to tragic actions. First, they decided to kill him and leave him for dead. One of the brothers, Reuben, convinced them not to kill him but leave him in a pit.

While Reuben was away, the other brothers sold Joseph into slavery. After that, other misfortunes kept dropping like dominos. Joseph was sold into Potiphar’s house. After refusing the advances of Potiphar’s wife, he was then jailed. And while he was in jail, he was forgotten.

We know the story doesn’t end there – with a series of miracles, Joseph’s life was restored. He was remembered by a former fellow prisoner who opened the doors for him to speak to Pharaoh. Joseph was once again favored.

He became a key leader in Pharaoh’s administration. Then, he married an Egyptian woman and had two healthy sons. Eventually, he was reunited with his brothers and his father. It seems to tie neatly into a “happily ever after” when all was said and done.

Joseph the Overcomer

And it was in a sense. Joseph told his brothers to not grieve, because God sent him ahead to preserve them in the famine. But we must remember.

When Joseph was left in the pit for dead, when he was in the slave trader’s caravan, awaiting an uncertain future at best… When he was betrayed by the wife of his command, when he was in jail hoping someone would remember him…

Joseph didn’t know the full story. He couldn’t see the ending.

God doesn’t throw his hands up and go, “well I didn’t see that coming. I guess I could use it for good…” God knows. He sees it all. He feels our pain and is fully sovereign over our lives. And though others intend to hurt us, or our circumstances overwhelm us, God intends to make His power known.

God will take us through these circumstances and have us come out on the other side as an overcomer.

Overcoming Depression and Racial Division

You want to hear a story of someone who came from a place of a disadvantage almost in every way? Meet Naomi and Ruth.

Naomi lost her husband and her two sons in a foreign land. She was left with two daughters-in-law, now widows also. One of them, Orpah, decided to stay in her native land of Moab. But the other, Ruth, refused to leave Naomi’s side. Together, they decided to go back to Judah.

Have you ever had to return home after things didn’t work out the way you planned? Even though you have a place to return to, you can almost hear the “I told you so” from miles away.

The Hebrew name Naomi comes from the word for pleasant. But at this stage in her life, Naomi was so distraught that she no longer wanted to be called by her name anymore. She asked those around her to call her Mara, meaning “bitterness.”

Meanwhile Ruth was thrown into the complete unknown. She was a foreigner, feeling out of place, which onlookers readily commented on. But Ruth carried on with what Naomi told her to do each day, even if it wasn’t much. And God favored her.

The Example of Ruth

God put Ruth in Boaz’s field, where she caught the owner’s attention. With time, his kindness turned into affection, and resulted in loving pursuit. He lovingly chose to care for both Ruth and Naomi. In the end, Boaz married Ruth and their son, Oved, became the grandfather to King David.

Ruth felt different and excluded. But through her example, God teaches us to carry about your business and not be quick to anger. Knowing that the Lord is with you, hold your head high and seek His favor.

And Naomi? She had every reason to be depressed. She was still grieving when she arrived in Judah, but she didn’t give up on life. Naomi did more than survive – she found a place to live and became a mentor to Ruth.

Sometimes our best years seem to be a memory and our days seems uncertain. But what if we took life one day at a time? These brave women focused on each day’s concerns while entrusting their future to God.

Overcoming Spiritual Blindness

We all have that one friend or family member that seems completely unresponsive to the Gospel. We’ve tried to speak to them, oh how we’ve tried, but they are just not having it. They are not only indifferent – they mock our faith. If you are a first generation believer in Israel, this may be true of a whole community of people!

Can you think of someone who is against you because of your faith?

This certainly isn’t easy to deal with, but there is hope. We have assurance that the work of salvation is completely finished. When we share the love of Messiah with others, we fulfill our calling to share the gospel. To the Jew First and then to the Greek, leaving the outcome in God’s hands.

The Apostle Paul could have had the best evangelists try to win him over, but it was the Lord himself who pursued him. Jesus literally blinded Paul’s physical eyes to open his spiritual ones. Ultimately, it is only God who can remove the spiritual blindness from our hearts.

Consider Paul

We can have hope for our family and friends in that the Messiah is gracious and loves us when we are yet sinners. He has more grace, kindness, mercy and patience than we ourselves can ever muster. And we can trust Him to continue working on the hearts of those who hate us.

As you continue to pray for your enemies, consider the story of Paul. He was the worst persecutor of Jesus’ followers. I’m sure the disciples never dreamt that one day this religious fanatic, who caused them so much pain, would one day preach the Gospel of Jesus the Messiah!

This does not mean that we should endure abuse. We should absolutely remove ourselves from relationships and situations that are harmful. But we trust that God can do the impossible and salvation is in His power.

“Who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God?” (1 John 5:5)

Overcoming Apathy and Doubt

Can you imagine spending time with the Messiah in person, daily, and then denying that you even knew Him? Imagine walking beside Him on earth for years, and then disappoint Him by denying Him not once, but three times?

I would be so horribly embarrassed and ashamed that I would want to crawl into a hole and never come out! I am sure that is exactly how Peter felt.

Peter’s denial, and the dreadful realization what he had done after the rooster crowed, was a moment of truth for him. He was not this big, great disciple who he had thought he was. Jesus had to reveal his weaknesses and pride to him, so that He, His teacher and redeemer, could restore Peter back to Himself.

Just Like Peter

The beautiful part of this story is that Jesus always knew what was going to happen. It wasn’t a surprise to Him. And it was a moment of grace for Peter. Had he not denied the Messiah and realized what he had done, he would never get the chance to face reality.

And the reality was that he was weak. And he needed to repent to be restored. We all have areas in our character that need healing and growth. Whether you have been saved for 50 years or five days, there is something lacking that may cause shame.

We can always just “try harder” but how often does that really work? Facing our weaknesses and shortcomings is an opportunity to come out of hiding. Jesus invites us into the light of truth. Jesus offers us Himself, as an answer to our weakness.

After Peter was restored, he was finally able to walk in his true calling. He walked in freedom, without guilt or shame. That’s what Messiah does – He enables us to overcome our own limitations.

Overcoming Discrimination

Jesus cast out seven demons out of a woman in the Galilee. Being troubled by demons is no small matter. This woman was disturbed by things that were outside of her control, but the society often ignores such facts. She would have still been ostracized and isolated.

Her name was Mary Magdalene and Jesus saved her life.

Jesus gave Mary Magdalene healing and restoration. Consequently, she traveled with Jesus and served Him with the disciples (Luke 8:2, Mark 16:9). This courageous woman overcame the stigma of her past with grace. She was not ashamed of her past, even if it was painful, because God gave her a future.

Mary Magdalene walked dignified in her calling and did not seek the attention of others. She just stayed close to Jesus. Later, she also witnessed Jesus’ crucifixion and burial; she was among the first to see the empty tomb. And finally, she was the very first person the resurrected Jesus spoke to, telling her what to tell the other disciples.

Learning from Mary Magdalene

Who are the people in your life who are troubled emotionally or spiritually? Or maybe you struggle to feel included? You don’t have to have seven demons to be bullied or discriminated against. But like Mary Magdalene, you can find comfort in the love of Jesus. His was the only opinion and regard she cared for.

In these days of social media clout chasing and the false promise of instant popularity, social exclusion feels like a criminal punishment. It is difficult to walk with Jesus alone, if all our friends want to go in a different direction. But again, think of Mary Magdalene.

“You are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.”  (1 John 4:4 ESV)

Friends come and go, but Jesus is the friend that sticks closer than a brother. His path is the dignified one. In Him is perfect love, security and self-esteem. Jesus offers you a lifetime of purpose and an eternity of fulfillment.

You are an Overcomer!

I hope you feel encouraged to run your race with endurance, looking to Jesus all the way. Many have gone before you and now surround you as a great cloud of witnesses. No matter how difficult life may become, Jesus will carry you through every storm.

“…Run with endurance the race that lies before us, keeping our eyes upon Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy that lay before Him, endured a cross and despised the shame and has sat down at the right hand of God’s throne.” (Hebrews 12:1-2)

Our victory lies in our testimony – the story that points to Jesus. God will finish to completion the work He has started within us. We know who has the final say in our story, no matter what happens. Christ has already overcome – and because of that, we overcome!

“And they overcame… by the blood of the Lamb, and by the word of their testimony.” (Revelation 12:11)