Nederlands + English Ondertiteld/Subtitled
Een video gemaakt door Pierre Rehov. Wat gebeurt er met Palestijnse kinderen in de handen van Israëliërs Hij laat zien hoe Palestijnse kinderen uit Israel en Gaza geholpen worden in de Israëlische Ziekenhuizen. Vanuit Gaza is men soms bang om hun kinderen te laten behandelen in Israel vanwege hun vooroordeel over alles wat Israelisch is.

English
A video made by Pierre Rehov. What happens to Palestinian children in the hands of Israelis He shows how Palestinian children from Israel and Gaza are helped in Israeli Hospitals. From Gaza, people are sometimes afraid to have their children treated in Israel because of their prejudice against everything Israeli