WhatsApp

Welkom bij WhatsApp IsraelCNN Nieuwsdienst
Welcome to WhatsApp IsraelCNN News Service

Vul uw 06 nummer als volgt in +31611111111 (uw nummer)

WhatsApp IsraelCNN Nieuwsdienst - Meld je nu aan!

IsraelCNN.com verslaat via haar netwerk ten eerste positief nieuws over en vanuit Israël en het Jodendom. En ten tweede zet IsraelCNN de waarheid tegenover de vele media leugens. Via ‘WhatsApp IsraelCNN Nieuwsdienst’ willen wij u maximaal 1x per dag een App sturen met het belangrijkste nieuws van die dag. In tijden van ‘Breaking News’ sturen wij u natuurlijk meer berichten om meteen op de hoogte te zijn.

Hoe werkt de aanmelding?
- Heel simpel! Vul uw 06 nummer als volgt in +31611111111 (uw nummer) Dan uw voor- en achternaam.
- U krijgt een melding dat de aanmelding succesvol is.
- Zeer belangrijk is dat u het WhatsApp no 0641919988 opslaat in uw contacten, want het kan zijn dat WhatsApp onze berichten dan blokkeert. Ook niet vergeten als u een andere gsm aanschaft. Controleer of ons nummer in uw contacten staat.

Hoe werkt de afmelding?
Ook heel simpel! U kunt het bericht ‘STOP’ sturen naar 06 41919988 of Stuur direct. (CvI: . Stuur direct )

Privacy
Wij zijn gebonden aan de AVG Privacyregels en niemand kan uw nummer zien

Nog wat anders
Als iets niet lukt of fout gaat, neem dan even contact met ons op redactie@israelcnn.com
U kunt ons niet bellen op het WhatsApp no van ons, dat lukt niet.
Wel kunt u berichten zoals gebruikelijk doorsturen, met uitzondering van het eventuele plaatje

***********************************************************

WhatsApp IsraelCNN News service - Subscribe now!

IsraelCNN.com reports positive news about and from Israel and Judaism through its network. And second, IsraelCNN sets the truth against the many media lies. Via "WhatsApp IsraelCNN News Service" we want to send you an App with the most important news of that day once a day. In times of "Breaking News" we will of course send you more to be immediately informed.

How does the registration work?
- Very simple! Enter your cell phone number as follows +31611111111 (your number) Then your first and last name.
- You will receive a notification that the registration is successful.
- It is very important that you save WhatsApp no. 0641919988 in your contacts, because it is possible that WhatsApp will then block our messages. Also do not forget if you purchase another cell phone. Check if our number is in your contacts.

How does the cancellation work?
Very simple too! You can send the message "STOP" to 06 41919988 or Send directly. (CvI: send directly.)

Privacy
We are bound by the AVG Privacy rules and nobody can see your number

Something else
If something fails or goes wrong, please contact us at redactie@israelcnn.com
You cannot call us on the WhatsApp no of us, that does not work.
You can, however, forward messages as usual, with the exception of any images