Screenshot YouTube

Nederlands +English

Net toen je dacht dat de wereld niet nog gekker kon worden, lijken de nucleaire besprekingen in Wenen tot een definitief akkoord te komen. Dit gebeurt allemaal onder de oorlogswolk (Misleiding) van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

Door Israel Unwired – Micha Gefen

De regering Biden heeft het afgelopen jaar meerdere blunders begaan op het gebied van buitenlands beleid. Zoveel dat men zich afvraagt of ze niet expres aan het falen zijn. Hoe verklaart men immers de mislukte terugtrekking uit Afghanistan of het huidige beleid ten aanzien van Oekraïne?

Nu Rusland terrein wint in Oekraïne, heeft Biden elders enige vooruitgang nodig. De Iran-deal leidt de aandacht af door de oorlog en het rampzalige beleid dat de Westerse heersende elite heeft gevoerd. De komende Iran-deal zal Israël tegen de VS opzetten.

Als Israël zich niet tegen het Westen kan verzetten, kan het hetzelfde lot beschoren zijn als Oekraïne.

****************************************
WATCH – BEKIJK VIDEO

***************************************

ENGLISH

Just when you thought the world couldn’t get any more crazy, the nuclear talks in Vienna  (Deceptionn) appear to be reaching a final deal. This is all happening under the cloud of war that has covered Ukraine.

By Israel Unwired – Micha Gefen

The Biden administration has suffered multiple foreign policy blunders over the past year. So much so that one wonders if they are losing on purpose. After all, how does anyone explain the botched retreat from Afghanistan or the present policy on Ukraine?

With Russia gaining ground in Ukraine, Biden needs some sort of progress elsewhere. The Iran deal, provides a distraction from the war and the disastrous policies the Western ruling elite have put in place. The coming Iran deal will pit Israel the against USA.

If Israel cannot stand up to West, then it may face the same fate as Ukraine is facing.