Nederlands + English

Terwijl het heen en weer gepraat over Oekraïne centraal blijft staan, is Rusland druk bezig met de opbouw van zijn leger rond Israël.

Bron: Israel Unwired

Terwijl het heen en weer over Oekraïne centraal blijft staan, is Rusland druk bezig met het opbouwen van zijn leger rond Israël.

Rusland blijft meer en meer troepen en vliegtuigen naar Syrië sturen en versterkt zijn strijdkrachten in het land. Nu de kans op oorlog in Oost-Europa steeds groter wordt, waarom zou Poetin zijn troepen naar Syrië sturen?

Het antwoord is eenvoudig. Hij probeert Israël uit de baan van de Amerikanen te trekken. Nu de regering-Biden heeft laten zien dat zij een papieren tijger is, ziet Israël in dat het niet op Amerikaanse steun kan rekenen om Iran en Rusland het hoofd te bieden. Zonder hulp zal Israël misschien bescherming moeten vragen.

In zekere zin zegt Poetin tegen Israël – ik maak een deal die je niet kunt weigeren.

********************************************

********************************************

ENGLISH

While the back and forth over Ukraine continues to take central stage, Russia is busy building up its military around Israel.

Source Israel Unwired

While the back and forth over Ukraine continues to take central stage, Russia is busy building up its military around Israel.

Russia continues to send more and more troops and planes to Syria, bolstering its armed forces in the country. With the potential for war rising all the time in Eastern Europe, why would Putin be sending his forces to Syria.

The answer is simple. He is attempting to pull Israel out of the American orbit. Now that the Biden administration has shown itself to be a paper tiger, Israel sees that it cannot rely on American support to face down Iran and Russia. With no help, Israel may have to sue for protection.

In a sense Putin is saying to Israel – I’ll make you a deal you cannot refuse.