Een blik op de bouwwerkzaamheden aan de Tunnelweg.
A view at the construction work on the Tunnel Road.
(Yonatan Sindel/Flash90)

Nederlands + English

Dinsdag begonnen arbeiders van het bedrijf Moriah met boren om de nieuwe grote tunnel te creëren die Gush Etzion met Yerushalayim zal verbinden en de grote verkeersopstoppingen in het gebied zal helpen verlichten.

Bron: Hamodia

De Tunnelweg tussen Gush Etzion en Yerushalayim is momenteel een tweebaansweg met twee ondergrondse tunnels, en pendelaars die ’s morgens naar Yerushalayim gaan en ’s middags weer terug, hebben te maken met een van de ergste verkeersopstoppingen van het land.

Het plan is om een vierbaans snelweg aan te leggen (twee rijstroken in beide richtingen), met toevoeging van nog twee tunnels. De kortste van de twee nieuwe tunnels is bijna klaar, en afgelopen nacht is begonnen met de bouw van de vierde en laatste grotere tunnel.

Het bouwplan omvat ook de verbreding van Route 60 tussen het knooppunt Hussan en de gemeente Elazar verder naar het zuiden, wat ook zal helpen om het verkeer te ontlasten. Dat deel van het project, dat momenteel wacht op budgettaire goedkeuring, is een topprioriteit van de regionale raad van Gush Etzion.

Shlomo Ne’eman, hoofd van de regionale raad van Gush Etzion, zei hierover: “De investeringen en inspanningen van de raad om het verkeer te ontlasten werpen hun vruchten af. Vanavond is men begonnen met de aanleg van een tunnel door de berg, wat een mijlpaal is in het oplossen van de verkeersopstoppingen. Er is licht aan het eind van de tunnel. We zullen ons blijven inspannen om een einde te maken aan de verkeersproblemen van Gush Etzion naar Yerushalayim.”

 

ENGLISH

On Tuesday, workers from the Moriah company began drilling to create the new large tunnel which will connect Gush Etzion with Yerushalayim and help alleviate the major traffic jams in the area.

Source: Hamodia

The Tunnel Road connecting Gush Etzion and Yerushalayim is currently a two-lane highway with two underground tunnels, and commuters to Yerushalayim in the mornings and back in the afternoons have experienced some of the worst traffic in the country.

The plan is to create a four-lane highway (two lanes in each direction), with the addition of two more tunnels. The shorter of the two new tunnels is nearly complete, and last night marks the beginning of construction on the fourth and final larger tunnel.

The construction plan also involves widening of Route 60 between the Hussan Junction and the community of Elazar further south, which will also help alleviate traffic. That part of the project, which is currently waiting for budgetary approval, is a top priority of the Gush Etzion Regional Council.

Gush Etzion Regional Council Head Shlomo Ne’eman said: “The investment and efforts of the council in alleviating traffic are bearing fruit. Tonight, breaking through the mountain to begin construction on another tunnel is a milestone towards resolving traffic jams. There is light at the end of the tunnel. We will continue to strive towards ending the traffic issues from Gush Etzion to Yerushalayim.”