Warmte energie opslag installatie van Brenmiller Energy in de Zuid-Israëlische stad Dimona. 
Brenmiller Energy heat storage plant in southern Israeli city of Dimona. (Photo: Brenmiller Energy)

Nederlands + English

Een Israëlisch bedrijf heeft ’s werelds eerste installatie voor warmte energie opslag geopend in de zuidelijke stad Dimona in de Negev-woestijn.

Brenmiller Energy, een wereldleider op het gebied van warmte energie opslag, is reeds betrokken bij grote projecten voor thermische energie opslag in de Verenigde Staten, Brazilië en Italië. De nieuwe Israëlische fabriek zal naar verwachting het belangrijkste productiecentrum van het bedrijf worden.

Oprichter en CEO Avi Brenmiller benadrukte het belang van warmteopslag om de emissies van de industriële verwarmings industrie te verminderen.

“Om de emissies in de industriële en verwarmingssector te verminderen, is warmteopslag nodig, die de wisselende beschikbaarheid van hernieuwbare elektriciteitsbronnen – zoals wind- en zonne-energie – koppelt aan behoeften die de klok rond warmte vereisen,” zei Brenmiller .

Hij benadrukte ook het belang van hun unieke nieuwe opslagfaciliteit.

“De onthulling van onze [thermische energieopslag] gigafabriek markeert een cruciale mijlpaal in de geschiedenis van ons bedrijf,” zei Brenmiller.

“Wat begon als een familiebedrijf is uitgegroeid tot een bedrijf dat de wereldwijde economie kan helpen koolstofvrij te maken,” voegde hij eraan toe.

De geavanceerde technologie van het bedrijf vermindert niet alleen de uitstoot van de industrie, maar verlaagt ook de productiekosten van energie door efficiënte besparing.

Brenmiller Energy heeft zijn hoofdkantoor in de Israëlische stad Rosh Haayin en is al meer dan tien jaar bezig met de exploitatie van zijn gepatenteerde technologie voor de opslag van thermische energie. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs van Tel Aviv en heeft al meer dan 80 miljoen dollar opgehaald bij investeerders.

Gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis is de staat Israël gedwongen geweest te innoveren om talrijke obstakels, waaronder schaarse natuurlijke hulpbronnen, te overwinnen. Israël is dan ook wereldleider geworden op het gebied van zonne- en watergerelateerde technologieën, waarvan vele landen wereldwijd hebben geprofiteerd. In november 2021 ondertekenden Israël en Jordanië in Dubai een grote samenwerkingsovereenkomst inzake water en zonne-energie.

 

**********************************

ENGLISH

An Israeli company opened the world’s first thermal energy storage plant in the Israel’s southern city of Dimona, located in the Negev Desert.

Brenmiller Energy, a world leader in heat storage, is already involved in large thermal energy storage projects in the United States, Brazil and Italy. The new Israeli plant is expected to become the company’s main manufacturing center.

Founder and CEO Avi Brenmiller stressed the importance of heat storage in order to reduce emissions from the industrial heating industry.

“In order to reduce emissions in the industrial and heating sector, heat storage is required, which will link the changing availability of renewable electricity sources – such as wind and solar power – to needs that require heat around the clock,” Brenmiller said .

He also stressed the significance of their unique new storage facility.

“Unveiling our [thermal energy storage] gigafactory marks a pivotal milestone in our company’s history,” said Brenmiller.

“What started as a family business has grown into a company that can help the global economy’s efforts to decarbonize,” he added.

In addition to reducing industry emissions, the company’s cutting-edge technology also lowers energy production costs through efficient conservation.

Headquartered in the Israeli city, Rosh Haayin, Brenmiller Energy has been developing its patented thermal energy storage technology for over a decade. The company trades on the Tel Aviv Stock Exchange and has already raised more than $80 million from investors.

For most of its history, the State of Israel has been forced to innovate in order to overcome numerous obstacles, including scarce natural resources. Israel has, consequently, become a world leader in solar- and water-related technologies, which has benefited many countries worldwide. In November 2021, Israel and Jordan signed a large water-solar cooperation agreement in Dubai.