De Russische president Vladimir Poetin (l) en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski (Russische presidentiële persdienst en Oekraïens presidentieel persbureau via AP)
Russian President Vladimir Putin (l) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky (Russian Presidential Press Service and Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Nederlands +Engglish

De ambassadeur van Oekraïne in Israël, Yevgen Korniychuk, riep Israël op om zijn opmerkingen te veroordelen.

Door World Israel News

De Russische president Vladimir Poetin zei vrijdag dat de Oekraïense leider Volodymyr Zelensky, die Joods is, een “schande” is voor het Joodse volk.

“Ik heb veel Joodse vrienden,” zei Poetin tijdens een jaarlijks economisch forum in Sint-Petersburg. “Ze zeggen dat Zelensky niet Joods is, dat hij een schande is voor het Joodse volk.”

“Dit is geen grap en geen poging tot ironie, want tegenwoordig worden neonazi’s op een voetstuk geplaatst dat toebehoort aan Oekraïense helden, die het werk van Adolf Hitler voortzetten. Zes miljoen Joden werden uitgeroeid in de Holocaust, en anderhalf miljoen van hen werden vermoord in Oekraïne,” beweerde hij in zijn toespraak.

De ambassadeur van Oekraïne in Israël, Yevgen Korniychuk, riep Israël op om zijn opmerkingen te veroordelen, die hij een “berekende aanval” noemde in de aanloop naar een bezoek van Zelensky’s vrouw, Olena, aan Israël.

“We moeten er rekening mee houden dat Poetin probeert de betrekkingen tussen Israël en Oekraïne te ondermijnen in de aanloop naar het bezoek van de vrouw van president Zelensky aan Israël, door deze uitspraken opzettelijk te doen vóór zaterdag, wat een heilige dag is voor Joden,” vertelde hij aan de nieuwssite Ynet.

“We verwachten dat de Israëlische regering de opmerkingen van Poetin sterk zal veroordelen, omdat het nalaten hiervan kan leiden tot het uitstellen of annuleren van het bezoek van de vrouw van president Zelensky aan Israël,” voegde Kornichuk eraan toe. Zelensky’s vrouw, Olena Zelenska, zou volgende week in Israël aankomen.

“Zelensky neemt de woorden van Poetin persoonlijk. Poetins opmerkingen zijn antisemitisch en kwetsend voor het Joodse volk. Ik vind dat Israël trots moet zijn op de president van Oekraïne, die van Joodse afkomst is en zijn vaderland met hart en ziel verdedigt.”

“Wanneer hij Zelensky bekritiseert, bekritiseert hij ook het Joodse volk. We behoren tot dezelfde partij in dit conflict,” voegde hij eraan toe.

*********************************

ENGLISH

Ukraine’s Ambassador to Israel, Yevgen Korniychuk, called on Israel to issue a condemnation of his remarks.

By World Israel News

Russian President Vladimir Putin on Friday said Ukrainian leader Volodymyr Zelensky, who is Jewish, was a “disgrace” to the Jewish people.

“I have a lot of Jewish friends,” Putin told an annual economic forum in Saint Petersburg. “They say that Zelensky is not Jewish, that he is a disgrace to the Jewish people.”

“This is not a joke and not an attempt at irony, because today neo-Nazis are placed on a pedestal belonging to Ukrainian heroes, who continued Adolf Hitler’s work. Six million Jews were annihilated in the Holocaust, and one and a half million of them were killed in Ukraine,” he claimed in his speech.

Ukraine’s Ambassador to Israel, Yevgen Korniychuk, called on Israel to issue a condemnation of his remarks, which he referred to as a “calculated attack” ahead of a visit by Zelensky’s wife, Olena, to Israel.

“We need to take into account that Putin is attempting to undermine relations between Israel and Ukraine ahead of the visit of President Zelensky’s wife to Israel, intentionally making these statements prior to Saturday, which is a holy day for Jews,” he told the Ynet news site.

“We expect the Israeli government to strongly condemn Putin’s remarks, as failure to do so may lead to the postponement or cancellation of the visit of President Zelensky’s wife to Israel,” Kornichuk added. Zelensky’s wife, Olena Zelenska, is scheduled to arrive in Israel next week.

“Zelensky takes Putin’s words personally. Putin’s remarks are antisemitic and hurtful to the Jewish people. I believe that Israel should be proud of Ukraine’s president, who is of Jewish descent and wholeheartedly defends his homeland.”

“When he criticizes Zelensky, he also criticizes the Jewish people. We belong to the same side in this conflict,” he added.