kolonialisme’ (beeld: wikipedia commons)
De Arabisch/islamitische landen beslaan 99,6 procent van het Midden-Oosten. Israël neemt slechts 0,4 procent van het Midden-Oosten in. Joden hebben onafgebroken drieduizend jaar gewoond in Israël. De meerderheid van de Joodse Israëli’s heeft hun wortels in het Midden-Oosten. Al in 1922 hebben alle landen die lid waren van de voorloper van de VN unaniem verklaard dat Joden het recht hebben op zelfbeschikking in hun historische thuisland. Dat wordt sindsdien met veel geweld afgewezen.

Activist Awi Cohen van actiegroep Likud Nederland wil iedereen wijzen op ‘zeven vaak gehoorde Palestijnse fabels’. Dit zijn beweringen die Palestijnse politici, activisten en hun medestanders van de anti-Israëlbeweging Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS) gebruiken. De opsomming van Cohen, hier beneden, komt uit het boek ‘150 Palestijnse Fabels’, waar de 143 andere onwaarheden van Palestijnse zijde in staan.

Israël is een kolonie (1)

Zeker niet. Het Joodse volk is een van de oudste volken dat nog aanwezig is op de plek waar het 3.000 jaar onafgebroken aanwezig is geweest. De Arabische veroveraars kwamen 2.000 jaar na de Joden: Joden komen uit Judea (de streek rond Jeruzalem), Arabieren uit (Saoedi) Arabië. De Arabische landen maken al 99,6% van het Midden-Oosten uit. Merkwaardig genoeg gunnen velen de Joden toch geen zelfbeschikking in hun historische thuisland.

Israël is een apartheidsstaat (2)

Zeker niet. Er is juist geen land in de wijde omtrek dat gelijke rechten heeft voor alle minderheden. De uitspraak geldt daarom als antisemitisch. Dat is volgens de gangbare internationale definitie en bevestigd door de Europese Commissie.

Er is een blokkade van Gaza (3)

Er geldt alleen een blokkade van wapens en explosieven. Al het andere werd tot 7 oktober doorgelaten.
Het internationaal reisverkeer handelt Egypte af. Dat gaat echter moeizaam door zowel Egyptische als Palestijnse bureaucratie. Israël staat daar buiten. Dat de Palestijnen in de Gazastrook allesbehalve een mooi leven hebben komt doordat Hamas al het geld en energie liever aan terreur besteedt, dan aan de bevolking.

Israël is verantwoordelijk voor de burgerdoden in Gaza (4)

De burgerdoden ontstaan hoofdzakelijk doordat Hamas burgers als dekking gebruikt voor hun strijders. Dat is een oorlogsmisdaad. Dat veroorzaakt de burgerdoden. Moslimfundamentalisten doen dit heel bewust, als dekking en als propagandawapen. Israël roept Palestijnse burgers juist op om zich niet als menselijk schild te laten misbruiken en zich in veiligheid te brengen. Zoals Afshin Ellian schrijft:

‘Ayatollah Khomeini zei: “De gedode moslims gaan naar het paradijs, de ongelovigen naar de hel.”
Onschuldige moslims vermoorden om de vijand te verslaan is dus toegestaan’.

Hamas is al vijf oorlogen begonnen in de afgelopen zeventien jaar. Dat heeft onnoemelijk leed bezorgd aan zowel de Palestijnse als de Israëlische bevolking. Het vermoorden, verkrachten, martelen, ontvoeren en onthoofden van Israëlische burgers is uiteraard wel opzettelijk gebeurd – nog een oorlogsmisdaad van Hamas.

Waarom is er nog geen Palestijnse staat? (5)

Die had er al vanaf 1937 kunnen zijn. Toen wezen de Palestijnen het eerste internationale voorstel voor een tweestatenoplossing af. Net als de vele andere voorstellen sindsdien. En altijd om dezelfde reden: het niet willen accepteren van een Joodse staat, onder welke voorwaarden dan ook. De afwijzingen werden meestal gevolgd door een golf van Palestijnse terreur, zoals bijvoorbeeld in 1937, 1948 en 2000.

De Palestijnen worden onderdrukt (6)

Maar liefst 96 procent van de Palestijnen leeft onder Palestijns zelfbestuur. Het is het Palestijnse bestuur van Hamas dat de Palestijnen onderdrukt. Hamas onderdrukt vrouwen, minderheden, politieke tegenstanders, enzovoort. Ook wordt de bevolking financieel uitgebuit; rond de duizend topmensen van Hamas zijn zo al miljonair geworden. Daar is Israël allemaal niet verantwoordelijk voor. Wat Israëlische onderdrukking wordt genoemd, zijn de helaas zeer noodzakelijke Israëlische veiligheidsmaatregelen – zoals toegangscontroles en anti-terreur acties. Het belangrijkste mensenrecht is trouwens het recht op leven. Dat wordt bij de Israëli’s voortdurend aangetast door de nietsontziende Palestijnse terreur.

Gewonen Palestijnen verafschuwen terreur (7)

Dat valt tegen. Want zij worden op scholen, in moskeeën en via hun media van jongs af aan met Jodenhaat gehersenspoeld door de regimes van Hamas en de Palestijnse Autoriteit. Uit de laatste opiniepeiling (vorige maand) blijkt dat slechts twintig procent van de Palestijnen voor vredesonderhandelingen is. De meerderheid is voorstander van terreur: 53 procent.

Bron: Jonet.nl – Awi Cohen