NEDERLANDS + ENGLISH

Nederlands:
‘Sing a Little Louder’ is het verhaal van Elie Wiesel, de onlangs overleden Holocaust overlevende, die schrijft in één van zijn vele boeken hoe in de bittere winterkou een holocaust trein, enkele reis Auschwitz, met van ellende schreeuwende Joden tijdens hun kerkdienst langs een volle kathedraal in een van de Duitse steden reed waar de organist en de gemeente harder ging spelen en zingen zodat ze het geschreeuw niet konden horen. Van dit verhaal is onder de titel ‘Sing a little louder’ een korte film gemaakt waarbij een nu oude man die als kind in de kerk zat zich dit tafereel herinnert en er nog steeds nachtmerries van heeft. De film is opgenomen in het noorden van Nederland. De oude man in de film is Jan de Bruin, die voorzitter was van Christenen voor de Waarheid, die zich mede inzet in de strijd voor het leven vandaag. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal

English:
‘Sing a Little Louder’, is telling the story of Elie Wiesel, the holocaust survivor that recently passed away. In one of his many boooks he describes how a holocaust train, on a bitter cold winter day, on its way with many Jewish people on a one way journey to Auschtwitz, drove by a full cathedral in a German city where the organist played louder and the people sang louder, so they would not hear the cries coming from the train. This story has been made into a short film, where a man who is now old, was a child in this church. He remembers this scene and still has nightmares about it. The film is recorded in the North of the Netherlands and the old man in the film is Jan de Bruin who also is involved in the fight for life. Based on a true Story